Mijn account Favorieten Winkelwagen
0
Sorteer op  |     |     |     |  
 • * Talens maskeervloeistof heeft als doel het tijdelijk uitsparen van delen in de schildering. * Samenstelling: dispersie van natuurrubber in water. * Voorkomt hechting van aquarelverf op vlakken die met Maskeervloeistof zijn behandeld. * Droogt binnen 10 minuten. * Na droging binnen enkele dagen verwijderen met de vingertoppen of vlakgom. * Verwijderbaarheid neemt af na verloop van tijd. * Kan op cellulosehoudend papier verkleuring veroorzaken. * Ook geschikt voor inkten op waterbasis.*

  Artikelnummer:  1406145
  Verpakt per:  Fles
  Prijs per: Fles

  Besteladvies: Fles

  € 7,96 excl. BTW

  Op voorraad

  Levertijd: 1-3 werkdagen
  Aantal
 • * Aceton is geschikt voor het oplossen en verwijderen van allerlei synthetische producten en gedroogde verven. * Zoals lijm, verf, vet en inkt. * Tevens kan het ook gebruikt worden als hulpmiddel bij de verwerking van polyester. *Aceton niet gebruiken op plastic, gecoate oppervlaktes, kunstzijde en chloorvezels. * Gevarenaanduidingen: * H225, cat. 2: Licht ontvlambare vloeistof en damp. * H336, cat. 3: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. * H319, cat. 2: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. * Veiligheidsaanbevelingen: * P102: Buiten het bereik van kinderen houden. * P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. * P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. * P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. * P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. * P501: Inhoud/verpakking afvoeren conform de geldende wettelijke regeling inzake afvalverwerking.*

  Artikelnummer:  1396856
  Verpakt per:  Omdoos
  Prijs per: Fles

  Besteladvies: Omdoos 8 Fles

  € 5,20 excl. BTW

  Op voorraad

  Levertijd: 1-3 werkdagen
  Aantal