Mijn account Favorieten Winkelwagen
0
Sorteer op  |     |     |     |  
 • * Beschermt potlood, houtskool, pastel, aquarelverf en inkttekeningen. * Sneldrogend, veegvast, weer- en UV-bestendig, vergeelt niet. * CFK-vrij.* Veiligheidsinformatie: * Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andereontstekingsbronnen. * Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. * Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. * Veroorzaakt huidirritatie. * Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.* Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.* Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. * Gevarenaanduiding; * H222 "Zeer licht ontvlambare aerosol." * H229 "Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting." * H319 "Veroorzaakt ernstige oogirritatie." * Veiligheidsvoorschrift; * P210 "Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken." * P251 "Ook na gebruik niet doorboren of verbranden." * P264 "Na het werken met dit product ... grondig wassen." * P305+P351+P338 "BIJ CONTACT MET DE OGEN: → onmiddellijk zachtjes afspoelen met water." "Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten." "Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen." * P337+P313 "Bij aanhoudende oogirritatie:" Een arts raadplegen." * P410+P412 "Tegen zonlicht beschermen." "Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F."*

  Artikelnummer:  1386600
  Verpakt per:  Spuitbus
  Prijs per: Spuitbus/400 Milliliter

  Besteladvies: Spuitbus 1 Spuitbus/400 Milliliter

  € 8,89 excl. BTW

  Op voorraad

  Levertijd: 1-3 werkdagen
  Aantal
 • * Kleurloze laatste lakbeschermingsspray om de definitieve tekeningen in potlood, pastel of houtskool te bevestigen. * Milieuvriendelijk en zuurvrij. * Gevarenaanduiding; * EUH066 "Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken." * H222 "Zeer licht ontvlambare aerosol." * H229 "Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting." * H319 "Veroorzaakt ernstige oogirritatie." * H336 "Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken." * Veiligheidsvoorschrift; * P210 "Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken." * P251 "Ook na gebruik niet doorboren of verbranden." * P305+P351+P338 "BIJ CONTACT MET DE OGEN: → onmiddellijk zachtjes afspoelen met water." "Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten." "Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen." * P337+P313 "Bij aanhoudende oogirritatie:" Een arts raadplegen." * P410+P412 "Tegen zonlicht beschermen." "Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F." * P501 "Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriften."*

  Artikelnummer:  1386602
  Verpakt per:  Spuitbus
  Prijs per: Spuitbus/500 Milliliter

  Besteladvies: Spuitbus 1 Spuitbus/500 Milliliter

  € 6,51 excl. BTW

  Op voorraad

  Levertijd: 1-3 werkdagen
  Aantal