Mijn account Favorieten Winkelwagen
0
Sorteer op  |     |     |     |  
 • * Tipp-Ex Shake ’n Squeeze is een hoogwaardige correctiepen die uitstekend dekt en snel opdroogt. * De fijne metalen punt maakt het eenvoudig om kleine precieze correcties nauwkeurig uit te voeren. * Schudden, aanbrengen, corrigeren: simpel! * Voordeelblister - Inhoud 3x correctiepen à 8 ml. * Gevarenaanduiding: * H225: Licht ontvlambare vloeistofen damp. * H315: Veroorzaakt huidirritatie. * H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. * H411: Giftig voor in het water levende organismen, zorgt langdurig voor schadelijke gevolgen. * P102: Buiten het bereik van kinderen houden. * P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. * P302+P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. P273: Voorkom lozing in het milieu.*

  Artikelnummer:  1422613
  Verpakt per:  Blister
  Prijs per: Blister/3 Stuk

  Besteladvies: Blister 1 Blister/3 Stuk

  € 5,42 excl. BTW

  Op voorraad

  Levertijd: 1-3 werkdagen
  Aantal
 • * Correctiepen van 8ml. * Nieuw toevoersysteem voor optimaal gemak en controle. * Met metalen schudkogel. * Precieze correctie en goede dekking. * Sneldrogend. * Gemakkelijk mee te nemen. * Kleur wit. * Gevarenaanduiding; * H225 "Licht ontvlambare vloeistof en damp." * H315 "Veroorzaakt huidirritatie." * 317 "Kan een allergische huidreactie veroorzaken." * H336 "Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken." * H411 "Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen." * Veiligheidsvoorschrift; * P102 "Buiten het bereik van kinderen houden." * P210 "Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken." * P261 "Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden." * P273 "Voorkom lozing in het milieu." * P302+P352 "BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep wassen."*

  Artikelnummer:  416153
  Verpakt per:  Stuk
  Prijs per: Stuk

  Besteladvies: Omdoos 10 Stuk

  € 2,14 excl. BTW

  Op voorraad

  Levertijd: 1-3 werkdagen
  Aantal
 • * De Pritt correctiepen (8 ml) is handig voor het corrigeren van punten, strepen en kleine oppervlakken. Dankzij de speciale formule droogt het product snel en is het super dekkend. Met de metalen punt kun je zelfs de kleinste correcties uitstekend en nauwkeurig uitvoeren. * Het product heeft een moderne look en past prima in een zak of etui. * Dit product heeft een sneldrogende formule en biedt perfecte dekking. * Je kunt het precies aanbrengen dankzij de metalen punt en de verpakking waarin je goed kunt knijpen. * Gevarenaanduiding: * H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp. *H315 Veroorzaakt huidirritatie. * H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. * H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. * Aanvullende informatie; * EUH211 Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen. * Veiligheidsaanbeveling: * P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. * P102 Buiten het bereik van kinderen houden. * P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. * P261 Inademing van nevel/damp vermijden. * P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. * P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de nationale voorschriften.*

  Artikelnummer:  416137
  Verpakt per:  Blister
  Prijs per: Blister/2 Stuk

  Besteladvies: Omdoos 5 Blister/2 Stuk

  € 2,51 excl. BTW

  Op voorraad

  Levertijd: 1-3 werkdagen
  Aantal
 • * Correctiepen met ventielpunt. * Uiterst nauwkeurige correcties. * Droogt nooit uit. * Ook voor fotokopieën. * Gevarenaanduidingen; * H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp. * H315 Veroorzaakt huidirritatie. * H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. * H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. * Voorzorgsmaatregelen; * P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de productverpakking of het etiket bij de hand houden.* P102 Buiten het bereik van kinderen houden. * P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. * P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. * P273 Voorkom lozing in het milieu. * P370+P378 In geval van brand: blussen met zand, bluspoeder, kooldioxide of schuim. * P403+P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Container goed gesloten houden. * P405 Achter slot bewaren. * P501 Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale en nationale regelgeving.*

  Artikelnummer:  416165
  Verpakt per:  Stuk
  Prijs per: Stuk

  Besteladvies: Omdoos 12 Stuk

  € 2,93 excl. BTW

  Op voorraad

  Levertijd: 1-3 werkdagen
  Aantal
 • * Correctiepen met ventielpunt. * Uiterst nauwkeurige correcties. * Droogt nooit uit. * Ook voor fotokopieën. * Gevarenaanduidingen; * H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. * H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.* Voorzorgsmaatregelen; * P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de productverpakking of het etiket bij de hand houden. * P102 Buiten het bereik van kinderen houden. * P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Neeroken. * P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. * P370+P378 In geval van brand: blussen met waternevel, kooldioxide, droge chemicaliën of schuim. * P405 Achter slot bewaren. * P501 Inhoud / verpakking afvoeren in overeenstemming met lokaal / regionaal / nationaal / internationaalvoorschriften.*

  Artikelnummer:  416161
  Verpakt per:  Stuk
  Prijs per: Stuk/7 Milliliter

  Besteladvies: Omdoos 12 Stuk/7 Milliliter

  € 2,45 excl. BTW

  Op voorraad

  Levertijd: 1-3 werkdagen
  Aantal