Mijn account Favorieten Winkelwagen
0
Sorteer op  |     |     |     |  
 • * Voor het monteren van films en ontwerpen. * Kleeft onmiddellijk, maar blijft verplaatsbaar. * Wordt niet broos met de tijd. * Geschikt voor eenzijdige aanbrenging. * Eenvoudig spuiten en monteren. * Bevat geen schadelijke drijfgassen. * Verstelbare spuitnippel zorgt voor gelijkmatig spuitpatroon. * Veiligheidsinformatie. * Na het inademen frisse lucht toedienen. * Bij klachten arts raadplegen. * Geen speciale maatregelen noodzakelijk. * Na huidcontact: Over het algemeen is het product niet prikkelend voor de huid. * Na oogcontact: Ogen bij geopend ooglid meerdere minuten met stromend water spoelen. * Na inslikken: Als de klachten niet minderen, een arts raadplegen. * Gevarenaanduiding; * H222 Zeer licht ontvlambare aerosol. * H229 Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting. * H315 Veroorzaakt huidirritatie. * H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. * H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. * H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. * Veiligheidsvoorschrift; * P102 Buiten het bereik van kinderen houden. * P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. * P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. * P251 Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden. * P280E Beschermende handschoenen dragen. * P410 + P412 Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50°C/122F. * P501 Inhoud/verpakking verwijderen in overeenstemming met lokale/regionale/nationale en internationale wetgeving.*

  Artikelnummer:  836258
  Verpakt per:  Stuk
  Prijs per: Stuk

  Besteladvies: Stuk

  € 15,86 excl. BTW

  Op voorraad

  Levertijd: 1-3 werkdagen
  Aantal
 • * Ideaal voor het lijmen van uitstal- en displaymateriaal. * Geschikt voor zowel poreuze als niet poreuze materialen. * Lijmt onder andere textiel, dik karton, hout en schuim. * Geschikt voor eenzijdige aanbrenging. * Eenvoudig spuiten en monteren. * Bevat geen schadelijke drijfgassen. * Verstelbare spuitnippel zorgt voor gelijkmatig spuitpatroon.* Veiligheidsinformatie. * Na het inademen frisse lucht toedienen. * Bij klachten arts raadplegen. * Geen speciale maatregelen noodzakelijk. * Na huidcontact: Over het algemeen is het product niet prikkelend voor de huid. * Na oogcontact: Ogen bij geopend ooglid meerdere minuten met stromend water spoelen. * Na inslikken: Als de klachten niet minderen, een arts raadplegen. * Gevarenaanduiding; * H222 Zeer licht ontvlambare aerosol. * H229 Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting. * H315 Veroorzaakt huidirritatie. * H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. * H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. * H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. * Veiligheidsvoorschrift; * P102 Buiten het bereik van kinderen houden. * P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. * P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. * P251 Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden. * P261E Inademing van damp of spuitnevel vermijden. * P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. * P410 + P412 Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50°C/122F. * P501 Inhoud/verpakking verwijderen in overeenstemming met lokale/regionale/nationale en internationale wetgeving.*

  Artikelnummer:  836259
  Verpakt per:  Stuk
  Prijs per: Stuk

  Besteladvies: Stuk

  € 18,92 excl. BTW

  Op voorraad

  Levertijd: 1-3 werkdagen
  Aantal
 • * Indruk maken is gemakkelijker dan ooit. * Ideaal voor montage van foto's, kaarten, afdrukken en tekeningen. * Uiterst sterke lijm voor professionele toepassingen met gecoat papier. * Langzaam drogende lijm voor een perfecte positionering vóór de uiteindelijke hechting. * Permanent na het drogen. * Verstelbare spuitnippel zorgt voor gelijkmatig spuitpatroon.* Veiligheidsinformatie. * Na het inademen frisse lucht toedienen. * Bij klachten arts raadplegen. * Geen speciale maatregelen noodzakelijk. * Na huidcontact: Over het algemeen is het product niet prikkelend voor de huid. * Na oogcontact: Ogen bij geopend ooglid meerdere minuten met stromend water spoelen. * Na inslikken: Als de klachten niet minderen, een arts raadplegen. * Gevarenaanduiding; * H222 Zeer licht ontvlambare aerosol. * H229 Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting. * H315 Veroorzaakt huidirritatie. * H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. * H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. * H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. * H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. * Veiligheidsvoorschrift; * P102 Buiten het bereik van kinderen houden. * P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. * P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. * P251 Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden. * P280E Beschermende handschoenen dragen. * P410 + P412 Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50°C/122F. * P501 Inhoud/verpakking verwijderen in overeenstemming met lokale/regionale/nationale en internationale wetgeving.*

  Artikelnummer:  836257
  Verpakt per:  Stuk
  Prijs per: Stuk

  Besteladvies: Stuk

  € 18,92 excl. BTW

  Op voorraad

  Levertijd: 1-3 werkdagen
  Aantal
 • * tesa® Lijmspray Extra Strong is een extra krachtige filmvormende lijmspray die zelfs zwaardere materialen stevig kan verlijmen. * Te gebruiken als stof-, hout-, metaal- en kunststoflijm voor elke situatie die een betrouwbare hechting vereist. * Om de lijm nauwkeurig aan te brengen, kan de kop in 3 stappen worden versteld voor gladde, ruwe of oneffen oppervlakken. * Hij is zeer temperatuurbestendig en garandeert een langdurige hechting van tal van materialen zoals vilt, folie, foto’s, textiel/stof, glas, rubber, hout, keramiek, kurk, kunststof, leer, metaal, porselein, steen of schuimplastic. * Inhoud 500ml. * Regelbare spuithoeveelheid. * Geschikt voor zware materialen. * van -30°C tot +80 °C. * Goede kleefkracht op PE en PP. * Vrij van silicone en chloorhoudende oplosmiddelen. * Veiligheidsinformatie: verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. * Na het inademen: bij bewusteloosheid de patiënt in stabiele zijligging brengen voor transport. * Na huidcontact: onmiddellijk met water en zeep afwassen en goed naspoelen. * Na oogcontact: ogen bij geopend ooglid een aantal minuten met stromend water spoelen. * Na inslikken: bij aanhoudende symptomen een arts raadplegen. * Gevarenaanduiding; H222-H229 "Zeer licht ontvlambare aerosol." "Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting." * H315 "Veroorzaakt huidirritatie." * H319 "Veroorzaakt ernstige oogirritatie." * H336 "Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken." * H412 "Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen." * Veiligheidsvoorschrift; * P101 "Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden." * P102 "Buiten het bereik van kinderen houden." * P103 "Alvorens te gebruiken, het etiket lezen." * P210 "Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken." * P211 "Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten." * P251 "Ook na gebruik niet doorboren of verbranden." * P271 "Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken." * P305+P351+P338 "BIJ CONTACT MET DE OGEN: → onmiddellijk zachtjes afspoelen met water." "Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten." "Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen." * P405 "Achter slot bewaren." * P410+P412 "Tegen zonlicht beschermen." "Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F." * P501 "Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriften."*

  Artikelnummer:  836099
  Verpakt per:  Spuitbus
  Prijs per: Spuitbus/1 Stuk

  Besteladvies: Spuitbus 1 Spuitbus/1 Stuk

  € 16,08 excl. BTW

  Op voorraad

  Levertijd: 1-3 werkdagen
  Aantal
 • * Oplosmiddelhoudende spuitlijm voor lichte materialen. * Voor papier, karton, fotopapier, posters en drukwerk. * Op gladde en vele poreuze ondergronden. * Verbruik: 100gr per vierkante meter. * Corrigeerbaar binnen 15 minuten. * Kleurloos, niet vergelend en vrij van FCKW en CKW. * De Pattex Power Spray Corrigeerbaar voorkomt rimpelen, blaasvorming, vlekvorming of doorbloeding. * Gevarenaanduiding: H222 Zeer licht ontvlambare aerosol. * H229 Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting. * H315 Veroorzaakt huidirritatie. * H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. * H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. * H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. * Veiligheidsaanbeveling: * P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. * P102 Buiten het bereik van kinderen houden. * Veiligheidsaanbeveling: * P261 Inademing van spuitnevel vermijden. * P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. * P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. * P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. * P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. * Veiligheidsaanbevelingopslag; * P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50° C/122°F. Veiligheidsaanbeveling verwijdering: P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de nationale voorschriften.*

  Artikelnummer:  836245
  Verpakt per:  Stuk
  Prijs per: Stuk

  Besteladvies: Omdoos 6 Stuk

  € 21,80 excl. BTW

  Op voorraad

  Levertijd: 1-3 werkdagen
  Aantal
 • * tesa® Lijmspray Permanent is een sterke lijmspray perfect geschikt om lichte en middelzware materialen te verlijmen. * Te gebruiken voor diverse materialen zoals papier, karton, vilt, plastic folie, foto's, textiel en alle soorten stof, glas, rubber, hout, keramiek, kurk, kunststof, leer, metaal, porselein, steen of cellulair rubber. * Vooral wanneer de spray op een groot oppervlak wordt aangebracht, werkt hij als een superlijm en garandeert hij een langdurige, betrouwbare hechting. * Er is geen betere universele lijmspray voor handwerk, DIY-reparaties en woningrenovatie. * tesa® Lijmspray Permanent, Superlijm, snel verlijmen van grote oppervlakken. * Inhoud 500ml. * tesa® 60021 wordt gebruikt voor de montage van point-of-sale displays. * Vrij van siliconen of chloorhoudende oplosmiddelen. * Geschikt voor Styrofoam. * Temperatuurbestendig van -20°C tot +60°C. * Gevarenaanduidingen; * H222-H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan openbarsten indien verhitte. * H315 Veroorzaakt huidirritatie. * H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. * H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. * Voorzorgsmaatregelen; * P102 Buiten het bereik van kinderen bewaren. * P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andereontstekings bronnen. Niet roken. * P211 Niet in open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. * P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. * P405 Achter slot bewaren. *P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen hoger dan 50 °C/122 °F. * P501 Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met plaatselijke/regionale/ nationale/internationale regelgeving.*

  Artikelnummer:  836098
  Verpakt per:  Spuitbus
  Prijs per: Spuitbus/1 Stuk

  Besteladvies: Spuitbus 1 Spuitbus/1 Stuk

  € 15,38 excl. BTW

  Op voorraad

  Levertijd: 1-3 werkdagen
  Aantal
 • * Transparante lijmspray voor permanente hechting van bijna alle materialen. * Verlijmt o.a. papier, karton, textiel, styrofoam, glas, hout en metaal. * Veiligheidsinformatie: verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. * Na het inademen: bij bewusteloosheid de patiënt in stabiele zijligging brengen voor transport. * Na huidcontact: onmiddellijk met water en zeep afwassen en goed naspoelen. * Na oogcontact: ogen bij geopend ooglid een aantal minuten met stromend water spoelen. * Na inslikken: bij aanhoudende symptomen een arts raadplegen. * Gevarenaanduiding; * H222 Zeer licht ontvlambare aerosol. * H229 Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting. * H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. * H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. * Veiligheidsvoorschrift; * P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. * P102 Buiten het bereik van kinderen houden. * P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. * P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. * P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. * P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. * P405 Achter slot bewaren. * P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C/122 °F. * P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar een verzamelpunt voor gevaarlijk of speciaal afval, overeenkomstig de lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving.*

  Artikelnummer:  836209
  Verpakt per:  Spuitbus
  Prijs per: Spuitbus/300 Milliliter

  Besteladvies: Spuitbus 1 Spuitbus/1 Stuk

  € 7,58 excl. BTW

  Op voorraad

  Levertijd: 1-3 werkdagen
  Aantal
 • * Voor het aanbrengen van tijdelijke verbindingen. * Na verwijdering geen beschadiging van originele documenten. * Houdt licht papier en textiel op elke gladde ondergrond. * Geschikt voor eenzijdige aanbrenging. * Eenvoudig spuiten en monteren. * Bevat geen schadelijke drijfgassen. * Verstelbare spuitnippel zorgt voor gelijkmatig spuitpatroon.* Veiligheidsinformatie. * Na het inademen frisse lucht toedienen. * Bij klachten arts raadplegen. * Geen speciale maatregelen noodzakelijk. * Na huidcontact: Over het algemeen is het product niet prikkelend voor de huid. * Na oogcontact: Ogen bij geopend ooglid meerdere minuten met stromend water spoelen. * Na inslikken: Als de klachten niet minderen, een arts raadplegen. * Gevarenaanduiding; * H222 Zeer licht ontvlambare aerosol. * H229 Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting. * H315 Veroorzaakt huidirritatie. * H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. * H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. * H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. * Veiligheidsvoorschrift; * P102 Buiten het bereik van kinderen houden. * P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. * P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. * P251 Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden. * P261A Inademing van damp vermijden. * P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. * P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. * P332 + P313 Bij huidirritatie: een arts raadplegen. * P410 + P412 Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50°C/122F. * P501 Inhoud/verpakking verwijderen in overeenstemming met lokale/regionale/nationale en internationale wetgeving.*

  Artikelnummer:  836260
  Verpakt per:  Stuk
  Prijs per: Stuk

  Besteladvies: Stuk

  € 25,22 excl. BTW

  Op voorraad

  Levertijd: 1-3 werkdagen
  Aantal
 • * Gemakkelijk te gebruiken verwijderbare spuitlijm. * Zuurvrij. * Geschikt voor sjablonen voor zowel canvas als textiel. * Gevarenaanduiding; * EUH066 "Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken." * H222 "Zeer licht ontvlambare aerosol." * H229 "Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting." * H319 "Veroorzaakt ernstige oogirritatie." * H336 "Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken." * H412 "Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen." * Veiligheidsvoorschrift; * P210 "Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken." * P251 "Ook na gebruik niet doorboren of verbranden." * P305+P351+P338 "BIJ CONTACT MET DE OGEN: → onmiddellijk zachtjes afspoelen met water." "Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten." "Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen." * P337+P313 "Bij aanhoudende oogirritatie:" Een arts raadplegen." * P410+P412 "Tegen zonlicht beschermen." "Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F." * P501 "Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriften."*

  Artikelnummer:  1386601
  Verpakt per:  Spuitbus
  Prijs per: Spuitbus/400 Milliliter

  Besteladvies: Spuitbus 1 Spuitbus/400 Milliliter

  € 6,34 excl. BTW

  Op voorraad

  Levertijd: 1-3 werkdagen
  Aantal
 • * Een heldere spuitlijm die perfect is voor vakmanschap en permanente montage. * De brede fijne spray zorgt voor een snelle en gemakkelijke applicatie, terwijl de kleurloze formule ideaal is voor papier;foto's;schuimplaten;stencils;acetaat en kort. * Voor zwaardere materialen (karton, montageplaten, textiel, enz.) kan lijm sporen achterlaten op dunne materialen, dus test voor gebruik. * Lichte geur, niet vlekkend en zuurvrij. * Gevarenaanduiding; * H222 "Zeer licht ontvlambare aerosol." * H229 "Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting." * H336 "Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken." * H411 "Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen." * Veiligheidsvoorschrift; * P210 "Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken." * P251 "Ook na gebruik niet doorboren of verbranden." * P273 "Voorkom lozing in het milieu." * P403+P233 "Op een goed geventileerde plaats bewaren." "In goed gesloten verpakking bewaren." * P410+P412 "Tegen zonlicht beschermen." "Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F." * P501 "Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriften."*

  Artikelnummer:  1386603
  Verpakt per:  Spuitbus
  Prijs per: Spuitbus/400 Milliliter

  Besteladvies: Spuitbus 1 Spuitbus/400 Milliliter

  € 7,44 excl. BTW

  Op voorraad

  Levertijd: 1-3 werkdagen
  Aantal
 • * Oplosmiddelhoudende spuitlijm voor lichte materialen. * Voor papier, karton, fotopapier, posters en drukwerk. * Op gladde en vele poreuze ondergronden. * Verbruik: 100gr per vierkante meter. * Corrigeerbaar binnen 15 minuten. * Kleurloos, niet vergelend en vrij van FCKW en CKW. * De Pattex Power Spray Corrigeerbaar voorkomt rimpelen, blaasvorming, vlekvorming of doorbloeding. * Gevarenaanduiding: * H222 Zeer licht ontvlambare aerosol. * H229 Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting. * H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. * Veiligheidsaanbeveling: * P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. * P102 Buiten het bereik van kinderen houden. * P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. * P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. * P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. * P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50° C/122°F. * P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de nationale voorschriften.*

  Artikelnummer:  836244
  Verpakt per:  Stuk
  Prijs per: Stuk

  Besteladvies: Omdoos 6 Stuk

  € 21,80 excl. BTW

  Op voorraad

  Levertijd: 1-3 werkdagen
  Aantal