Mijn account Favorieten Winkelwagen
0
Sorteer op  |     |     |     |  
 • * Regenereerzout. * Snel en volledig oplosbaar. * Toepasbaar in huishoudelijke en semi- industriële machines. * In handige hersluitbare emmer.*

  Artikelnummer:  1398834
  Verpakt per:  Stuk
  Prijs per: Stuk/10 Kilogram

  Besteladvies: Stuk

  € 26,10 excl. BTW

  Op voorraad

  Levertijd: 1-3 werkdagen
  Aantal
 • * Finish Regular Integrale Vaatwasmachinereiniger zorgt voor gerichte reiniging en een onberispelijk resultaat. * Een schonere machine betekent schonere vaat * Elke dag hopen vet en kalk zich op in de verborgen en vitale delen van de vaatwasser en dit kan de prestaties beïnvloedenen en tevens kunnen er onaangename geuren ontstaan * Finish machinereiniger heeft een dubbellaagse formule en is dé oplossing om je vaatwasser te onderhouden. * De blauwe laag maakt vet los en de transparante laag lost kalk op. * Voor optimaal onderhoud is het aan te raden om Finish machinereiniger voor je vaatwasser één keer per maand te gebruiken. * Gevarenaanduiding; H315 "Veroorzaakt huidirritatie." * H318 "Veroorzaakt ernstig oogletsel."*

  Artikelnummer:  1407449
  Verpakt per:  Fles
  Prijs per: Fles/1 Stuk

  Besteladvies: Omdoos 12 Fles/1 Stuk

  € 5,38 excl. BTW

  Op voorraad

  Levertijd: 1-3 werkdagen
  Aantal
 • Sun Optimum All-in 1 vaatwascapsules voor een optimaal resultaat * Vaatwascapsules voor een superieure reiniging en glans * All-in 1 vaatwascapsules bevatten ingrediënten van natuurlijke oorsprong * Het beste van poeder en gel gecombineerd in één capsule *Toevoegen van zout en spoelglans is met deze capsules niet meer nodig * Voor een uitstekende reiniging, een stralende glans en een frisse geur. * Gevarenaanduiding; * H319 "veroorzaakt ernstige oogirritatie; * Veiligheidsvoorschriften; * P305 "BIJ CONTACT MET DE OGEN: "BIJ CONTACT MET DE OGEN: → onmiddellijk zachtjes afspoelen met water". P338+P351+P313+P337 "Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Onmiddellijk een arts raadplegen bij aanhoudende oogirritatie".*

  Artikelnummer:  1407495
  Verpakt per:  PAK
  Prijs per: PAK/25 Stuk

  Besteladvies: PAK 1 PAK/24 Stuk

  € 7,55 excl. BTW

  Geen voorraad

  Levertijd: Onbekend
  Aantal
 • Broxomatic geeft altijd een schoon wasresultaat. * Leidingwater bevat in meer of mindere mate kalk. * Hierdoor is leidingwater hard. * Hard water hindert de werking van uw wasmiddel. * Om dit te voorkomen heeft uw vaatwasser een wateronthardingssysteem, dat alleen werkt bij gebruik van vaatwaszout. * En dus niet door de zoutfunctie in uw vaatwasmiddel. * Past in 1 keer in de vaatwasser*

  Artikelnummer:  1419206
  Verpakt per:  PAK
  Prijs per: PAK/900 Gram

  Besteladvies: PAK 6 PAK/900 Gram

  € 1,76 excl. BTW

  Op voorraad

  Levertijd: 1-3 werkdagen
  Aantal
 • * Dreft Prpfessional vaatwasmiddel LemonRegular, 90 capsules Actieve capsules voor huishoudelijke vaatwasmachines. * Ingebouwde glasbescherming, metaalglans, spoelglans- en zoutwerking. * Lost snel en volledig op maakt 2 x sneller schoon op korte cycli. * Fosfaatvrij vaatwasmiddel. * Ook geschikt voor professionele vaatwassers. * Veiligheidsinformatie: veroorzaakt ernstige oogirritatie. * Buiten het bereik van kinderen houden. * Bij contact met de ogen voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. * contactlenzen verwijderen en indien mogelijk blijven spoelen. * Onmiddellijk een antigifcentrum of arts raadplegen. * Oogbescherming dragen. * Na inslikken: de mond spoelen en geen braken opwekken. * Een kleine hoeveelheid water drinken om te verdunnen.*

  Artikelnummer:  1421447
  Verpakt per:  PAK
  Prijs per: PAK/90 Stuk

  Besteladvies: Omdoos 3 PAK/90 Stuk

  € 24,49 excl. BTW

  Op voorraad

  Levertijd: 1-3 werkdagen
  Aantal
 • * Dreft Prpfessional vaatwasmiddel Original Regular, 90 capsules Actieve capsules voor huishoudelijke vaatwasmachines. * Ingebouwde glasbescherming, metaalglans, spoelglans- en zoutwerking. * Lost snel en volledig op maakt 2 x sneller schoon op korte cycli. * Fosfaatvrij vaatwasmiddel. * Ook geschikt voor professionele vaatwassers. * Veiligheidsinformatie: veroorzaakt ernstige oogirritatie. * Buiten het bereik van kinderen houden. * Bij contact met de ogen voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. * contactlenzen verwijderen en indien mogelijk blijven spoelen. * Onmiddellijk een antigifcentrum of arts raadplegen. * Oogbescherming dragen. * Na inslikken: de mond spoelen en geen braken opwekken. * Een kleine hoeveelheid water drinken om te verdunnen.*

  Artikelnummer:  1421448
  Verpakt per:  PAK
  Prijs per: PAK/90 Stuk

  Besteladvies: Omdoos 3 PAK/90 Stuk

  € 24,49 excl. BTW

  Op voorraad

  Levertijd: 1-3 werkdagen
  Aantal
 • * Sun Pro Formula All in 1 Professionele Vaatwastabletten XXL is een complete oplossing met ingebouwde glansspoelmiddel en zoutfunctie. * Glansmiddel voor uitzonderlijke glans en zout om kalkaanslag te voorkomen. * Verwijdert vet en hardnekkige vlekken, zoals koffie, thee en lippenstift. Zorgt voor sprankelend schone kopjes en borden bij elke wasbeurt. * Dit product, bekroond met het EU Ecolabel, voldoet gedurende de hele levenscyclus aan hoge milieunormen: van grondstofwinning tot productie, distributie en afdoening. * Schitterend schoon bij elke wasbeurt! * Geschikt voor huishoudelijke vaatwassers in professionele keukens. * Makkelijk doseerbare tabletten ontwikkeld voor uitstekende vuilverwijdering. * Bij alle waterhardheden, van hardnekkige vlekken, zoals koffie, thee en lippenstift. * 100% wateroplosbaar sachet.* Bij de All-in-one tabletten is Sun spoelglans en zout al toegevoegd. * Gevarenaanduidingen: H272, cat. 2 en 3: Kan brand bevorderen; oxiderend. H302, cat. 4: Schadelijk bij inslikken. H315, cat. 2: Veroorzaakt huidirritatie. H318, cat. 1: Veroorzaakt ernstig oogletsel. H319, cat. 2A: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H334, cat. 1: Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. H335, cat. 3: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H400, cat. 1: Zeer giftig voor in het water levende organismen. H411, cat. 2: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H412, cat. 3: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. * Veiligheidsaanbevelingen: P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.*

  Artikelnummer:  1423290
  Verpakt per:  PAK
  Prijs per: PAK/200 Stuk

  Besteladvies: PAK 1 PAK/200 Stuk

  € 43,45 excl. BTW

  Op voorraad

  Levertijd: 1-3 werkdagen
  Aantal
 • * Maak je vaat moeiteloos schoon met At Home Vaatwastabletten All-in-1. * Deze krachtige tabletten bieden een alles-in-één oplossing voor een grondige reiniging van je vaat. * Met hun geavanceerde formule helpen ze bij het verwijderen van vet, hardnekkige vlekken en zelfs ingedroogd voedsel. * Voeg gewoon een tablet, zit in een plastic folie en is niet oplosbaar, toe aan je vaatwasser en geniet van schone, sprankelende vaat na elke wasbeurt. * Gewicht: 20g * Glas bescherming * Zorgt voor glans en frisheid * Beschermt tegen kalkaanslag en corrosie * Verzacht het water * Werkt goed bij lage temperaturen. * Veiligheidsvoorschriften: * H319: veroorzaakt ernstige oogirritatie. * P101: bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. * P102: buiten het bereik van kinderen aanhouden. * P264: na het werken met dir product grondig wassen. * P280: beschermende handschoenen/oogbescherming dragen. * P305+P351+P338: bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten, contactlenzen verwijderen, indien mogelijk blijven spoelen. * P337+P313: bij aanhoudende oogirritatie een arts raadplegen. * P501: inhoud/verpakking afvoeren door middel van de afval- en recyclingdienst van de gemeente. * EUH208: bevat subtilisine: kan een allergische reactie veroorzaken.*

  Artikelnummer:  1429369
  Verpakt per:  Zak
  Prijs per: Zak/90 Stuk

  Besteladvies: Zak 1 Zak/90 Stuk

  € 8,13 excl. BTW

  Op voorraad

  Levertijd: 1-3 werkdagen
  Aantal
 • * Voor een streepvrije resultaten in alle waterhardheden. * Voor optimale resultaten ensnelle droging samen gebruiken met Sun vaatwasmiddelen en Sun zout.* Gevarenaanduiding; * EUH208 "Kan een allergische reactie veroorzaken". Veiligheidsinformatie. * P102 Buiten het bereik van kinderen houden. * Raadpleeg een arts of anti-gif centrum bij onwel voelen of irritatie na inademing, aanraking met huid en/of ogen of inslikken. * Bij aanraking met de huid dient de huid gewassen te worden met lauw, zacht stromend water gedurende minstens 30 minuten. * Bij aanraking met de ogen dienen ogen gespoeld te worden met lauw water, gedurende minsten 15 minuten. * Contactlenzen dienen, indien mogelijk verwijderd te worden. * Bij inslikken de mond spoelen, onmiddellijk 1 glas water drinken en geen braken opwekken. * Bij een bewusteloos persoon nooit iets via de mond toedienen.*

  Artikelnummer:  891573
  Verpakt per:  Fles
  Prijs per: Fles/1000 Milliliter

  Besteladvies: Fles 1 Fles/1000 Milliliter

  € 4,89 excl. BTW

  Op voorraad

  Levertijd: 1-3 werkdagen
  Aantal
 • * Sun Professional vaatwaszout voor het ontharden van het water in uw huishoudelijke vaatwasmachine. * Het beschermt uw vaatwasmachine voor kalkaanslag en zorgt voor het goede spoelwater bij elk wasprogramma. * Voordeel pak van 2kg. * Geschikt voor particulier en professioneel gebruik.* Veiligheidsinformatie. * P102 "Buiten het bereik van kinderen houden".*

  Artikelnummer:  891645
  Verpakt per:  Zak
  Prijs per: Zak/1 Stuk

  Besteladvies: Zak 1 Zak/1 Stuk

  € 2,38 excl. BTW

  Op voorraad

  Levertijd: 1-3 werkdagen
  Aantal
 • * Sun Professional Vaatwastabletten voor maximale vuilverwijdering. Makkelijk doseerbaar en geschikt voor alle waterhardheden. Verwijdert ook onderliggende vlekken zoals koffie, thee en lippenstift. Gebruik in combinatie met zon spoelglans en zout voor een optimaal resultaat. * Geschikt voor machines met een lange en korte cyclus in alle waterhardheden. * Voor gebruik verwijder de flowwrap en plaats 1 tablet in de dispenser, vermijd aanraken met natte handen. Gevarenaanduiding; * H319 "Veroorzaakt ernstige oogirritatie'. EUH208 "Kan een allergische reactie veroorzaken". Veiligheidsvoorschriften; * P101 "Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden". * P102 "Buiten het bereik van kinderen houden".*

  Artikelnummer:  891668
  Verpakt per:  PAK
  Prijs per: PAK/188 Stuk

  Besteladvies: PAK 1 PAK/188 Stuk

  € 20,72 excl. BTW

  Op voorraad

  Levertijd: 1-3 werkdagen
  Aantal
 • * Makkelijk doseerbare tabletten ontwikkeld voor uitstekende vuilverwijdering. * Bij alle waterhardheden, van hardnekkige vlekken, zoals koffie, thee en lippenstift. * 100% wateroplosbaar sachet. * Bij de All-in-one tabletten is Sun spoelglans en zout al toegevoegd.* Gevarenaanduiding; * H319 "Veroorzaakt ernstige oogirritatie". * EUH208 "Kan een allergische reactie veroorzaken". * Veiligheidsvoorschriften; * P102 "Buiten het bereik van kinderen houden". * P305 + P351 + P338 "BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen". * P337 + P313 "Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen".*

  Artikelnummer:  897283
  Verpakt per:  PAK
  Prijs per: PAK/102 Stuk

  Besteladvies: PAK 1 PAK/102 Stuk

  € 19,31 excl. BTW

  Op voorraad

  Levertijd: 1-3 werkdagen
  Aantal
 • * Vaatwastabletten All-in-one. * 3 in 1 werking dankzij krachtige ontvetters, zoutinwerking en glansspoelmiddel. * Met oplosbare folie. * Ingrediënten van plantaardige en minerale oorsprong. * Fosfaatvrij. * Gecertificeerd met het EU Ecolabel. * Gevarenaanduidingen: * EUH208: Bevat ( Subtilisine ). Kan een allergische reactie veroorzaken. * H319 Eye Irrit. 2: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. * Veiligheidsaanbevelingen: * P301+P330+P331: NA INSLIKKEN: de mond spoelen GEEN braken opwekken. * P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende eenaantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. * P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.*

  Artikelnummer:  891443
  Verpakt per:  PAK
  Prijs per: PAK/100 Stuk

  Besteladvies: PAK 1 PAK/100 Stuk

  € 19,51 excl. BTW

  Op voorraad

  Levertijd: 1-3 werkdagen
  Aantal
 • * Vaatwastabletten All-In-One voor een sprankelend resultaat. * De nieuwe Ecover All-In-One vaatwastabletten zijn kleine alleskunners. * Ze hebben een 3-In-1 werking dankzij de krachtige ontvetters, de zoutinwerking en het glansspoelmiddel. * Ze zorgen voor een sprankelend schone en streepvrije vaat. * En zoals altijd, zonder gebruik van fosfaten. * Gevarenaanduidingen (CLP) : * H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie. * Veiligheidsaanbevelingen (CLP) : * P102 - Buiten het bereik van kinderen houden. * P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. * P337+P313 - Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. * P301+P330+P331 - NA INSLIKKEN: de mond spoelen — GEEN braken opwekken. * P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.*

  Artikelnummer:  1385369
  Verpakt per:  PAK
  Prijs per: PAK/68 Stuk

  Besteladvies: PAK 1 PAK/68 Stuk

  € 25,09 excl. BTW

  Op voorraad

  Levertijd: 1-3 werkdagen
  Aantal
 • * Sun vaatwastabletten voor uitstekende vuilverwijdering, voorzien van Eco Label. * Makkelijk doseerbaar en geschikt voor alle waterhardheden. * Verwijdert ook hardnekkige vlekken zoals koffie, thee en lippenstift. * Dit product is vrij van fosfaat en parfum. * 100% wateroplosbaar sachet. * Bij de normale tabletten en poeder dient u zelf Sun Pro Formula Spoelglans en Sun Pro Formula Onthardingszout toe te voegen, bij de All-in-1 variant is dit ingebouwd in de tablet. *ECO tabletten All-in-1, zonder fosfaat of parfum. * Pak van 100 stuks.* Gevarenaanduiding" * H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie. * EUH208 "Kan een allergische reactie veroorzaken". * Bij contact met ogen: ogen voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten, contactlenzen verwijderen, indien mogelijk en blijven spoelen. * Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. * Na het werken met dit product handen grondig wassen. * Veiligheidsvoorschrift; * P101 * Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. * P102 "Buiten het bereik van kinderen houden".*

  Artikelnummer:  1388678
  Verpakt per:  Stuk
  Prijs per: Stuk

  Besteladvies: Stuk

  € 23,47 excl. BTW

  Op voorraad

  Levertijd: 1-3 werkdagen
  Aantal
 • Vaatwaspoeder voor het verwijderen van hardnekkige vlekken zoals koffie, thee en lippenstift. Geschikt voor alle waterhardheden. Sun Vaatwaspoeder verwijdert hardnekkige vlekken en zorgt voor een uitstekend schone vaat. Goed voor 80 wasbeurten. Zonder fosfaat. Gebruik dit product in combinatie met Sun Zout en Sun Spoelglans. * Veiligheidsinformatie: veroorzaakt ernstige oogirritatie. * Buiten het bereik van kinderen houden. * Bij contact met de ogen voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. * Contactlenzen verwijderen en indien mogelijk blijven spoelen. * Bij aanhoudende oogirritatie een arts raadplegen. * Veiligheidsvoorschrift; * P102 Buiten het bereik van kinderen houden; * P305 BIJ CONTACT MET DE OGEN: * P351 Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. * P338 Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. * P337 + P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.*

  Artikelnummer:  1400093
  Verpakt per:  Doos
  Prijs per: Doos/1360 Gram

  Besteladvies: Doos 1 Doos/1360 Gram

  € 8,93 excl. BTW

  Op voorraad

  Levertijd: 1-3 werkdagen
  Aantal