Mijn account Favorieten Winkelwagen
0
Sorteer op  |     |     |     |  
 • * Ambi Pur 5in1 toiletblok voor een schoon en fris toilet. * Het toiletblok heeft een speciaal blotter systeem, dat is een kussentje waar de vloeistof opvalt waardoor je het blokje blijft ruiken, ook tussen de spoelbeurten door. * Nieuw is de antikalk formule die ervoor zorgt dat je WC er stralend schoon uitziet! * Neutraliseert onprettige geurtjes. * Veiligheidsinformatie: * Buiten het bereik van kinderen houden. *Bij contact met de huid met veel water wassen. * Bij contact met de ogen voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. * contactlenzen verwijderen en indien mogelijk blijven spoelen. * Niet inslikken. * Na inslikken: bij onwel voelen een antigifcentrum of arts raadplegen. * Inhoud/verpakking afvoeren in een overeenstemming met de richtlijnen inzake gevaarlijk afval of verpakkingen of verpakkingsafval. * Kan een allergische reactie veroorzaken. * Gevarenaanduiding; * H315 veroorzaakt huidirritatie. * H319 veroorzaakt oogirritatie. * Veiligheidsvoorschrift; * P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. * P102: Buiten het bereik van kinderen houden. * P301+P312: NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. * P302+P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen. * P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. * P501: Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met de richtlijnen inzake gevaarlijk afval of verpakkingen of verpakkingsafval.*

  Artikelnummer:  890151
  Verpakt per:  Stuk
  Prijs per: Stuk

  Besteladvies: Stuk

  € 2,47 excl. BTW

  Op voorraad

  Levertijd: 1-3 werkdagen
  Aantal
 • * Geurblokken voor het dagelijks onderhoud van toiletpotten en urinoirs. * Reinigende werking bij iedere spoeling. * Helpt ook kalkaanslag te voorkomen. * Werkt tot wel 3-4 weken. * Veiligheidsinformatie: veroorzaakt ernstige oogirritatie. * Veroorzaakt huidirritatie. * Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. * Buiten het bereik van kinderen houden. * Bij contact met de ogen voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. * contactlenzen verwijderen en indien mogelijk blijven spoelen. * Na inslikken: bij onwel voelen een antigifcentrum of een arts raadplegen. * Verwijder inhoud / verpakking in navolging van lokale regulering. * Bescherming voor de ogen dragen. * Na het werken met dit product de handen grondig wassen. * Enkel bestemd voor gebruik in de WC-pot. * Zoals bij ieder schoonmaakproduct, langdurig contact met de huid vermijden. * Veiligheidsvoorschrift; * P102 "Buiten het bereik van kinderen houden." * P264 "Na het werken met dit product ... grondig wassen." * P305+P351+P338 "BIJ CONTACT MET DE OGEN: → onmiddellijk zachtjes afspoelen met water." "Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten." "Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen." * P301+P312 "NA INSLIKKEN:" → onmiddellijk het antigifcentrum of een arts raadplegen." "Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen."*

  Artikelnummer:  1388621
  Verpakt per:  Omdoos
  Prijs per: Blister/1 Stuk

  Besteladvies: Omdoos 12 Blister/1 Stuk

  € 1,81 excl. BTW

  Op voorraad

  Levertijd: 1-3 werkdagen
  Aantal
 • * Losse wc-blokken. * Reinigende werking bij iedere spoeling. * Navulling voor Ambi Pur toiletblokhouder. * Veiligheidsinformatie: * Buiten het bereik van kinderen houden. * Bij contact met de huid met veel water wassen. * Bij contact met de ogen voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. * contactlenzen verwijderen en indien mogelijk blijven spoelen. *Niet inslikken. * Na inslikken: bij onwel voelen een antigifcentrum of arts raadplegen. * Inhoud/verpakking afvoeren in een overeenstemming met de richtlijnen inzake gevaarlijk afval of verpakkingen of verpakkingsafval. * Kan een allergische reactie veroorzaken. * Gevarenaanduiding; * H315 veroorzaakt huidirritatie. * H319 veroorzaakt oogirritatie. * H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. * Veiligheidsvoorschrift; * P102 Buiten het bereik van kinderen houden. * P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. * P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.*

  Artikelnummer:  890154
  Verpakt per:  Blister
  Prijs per: Blister/3 Stuk

  Besteladvies: Blister 1 Blister/3 Stuk

  € 5,47 excl. BTW

  Op voorraad

  Levertijd: 1-3 werkdagen
  Aantal
 • * Glorix toiletblok zorgt voor een complete hygiëne bij elke spoeling. * Het verwijdert de voedingsbodem voor bacteriën. * Het voorkomt ook het opbouwen van onhygiënische kalk- en urineaanslag en zorgt voor een extra frisheid door de geparfumeerde gelstrip. * Gevarenaanduiding; * "H315 - Veroorzaakt huidirritatie". * "H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel". * EUH208 "Kan een allergische reactie veroorzaken". * H412 "Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen". * Veiligheidsinformatie. * P101 "Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden". * P102 "Buiten het bereik van kinderen houden". * P310 "Raadpleeg een arts of anti-gif centrum bij onwel voelen of irritatie na inademing, aanraking met huid en/of ogen of inslikken". * Bij aanraking met de huid dient de huid gewassen te worden met lauw, zacht stromend water gedurende minstens 30 minuten. * P305+P351+P338 "Bij aanraking met de ogen dienen ogen gespoeld te worden met lauw water, gedurende minsten 15 minuten. * Contactlenzen dienen, indien mogelijk verwijderd te worden." * Bij inslikken de mond spoelen, onmiddellijk 1 glas water drinken en geen braken opwekken. * Bij een bewusteloos persoon nooit iets via de mond toedienen. * P501 "Niet gebruikte inhoud als chemisch afval afvoeren".*

  Artikelnummer:  891644
  Verpakt per:  Stuk
  Prijs per: Stuk

  Besteladvies: Stuk

  € 1,55 excl. BTW

  Op voorraad

  Levertijd: 1-3 werkdagen
  Aantal
 • * Citroenfrisse urinoirblokken van Glorix die urinoirs constant fris houden en urine- enkalkaanslag tegengaan. * Gebruik in combinatie met urinoirrooster. * Gevarenaanduiding; * H315 "Veroorzaakt huidirritatie". * H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel". * EUH208 "Kan een allergische reactie veroorzaken". * H412 "Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen". * Veiligheidsvoorschriften; * P101 "Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden". * P102 "Buiten het bereik van kinderen houden". * P280 "Gelaats- of oogbescherming dragen". * P305 + P351 + P338 "BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen". * P310 "Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM (B) of een arts (NL) raadplegen". * P501 "Niet gebruikte inhoud als chemisch afval afvoeren".*

  Artikelnummer:  890339
  Verpakt per:  Bus
  Prijs per: Bus/150 Stuk

  Besteladvies: Bus 1 Bus/150 Stuk

  € 37,31 excl. BTW

  Op voorraad

  Levertijd: 1-3 werkdagen
  Aantal
 • * Matje voor in urinoir, geeft na elke spoelbeurt een frisse geur. * één matje is goed voor 1 maand frisse geur.*

  Artikelnummer:  891529
  Verpakt per:  Omdoos
  Prijs per: Stuk

  Besteladvies: Omdoos 12 Stuk

  € 2,18 excl. BTW

  Op voorraad

  Levertijd: 1-3 werkdagen
  Aantal
 • * Matje voor in urinoir, geeft na elke spoelbeurt een frisse geur. * Eén matje is goed voor 1 maand frisse geur.*

  Artikelnummer:  891530
  Verpakt per:  Omdoos
  Prijs per: Stuk

  Besteladvies: Omdoos 12 Stuk

  € 2,18 excl. BTW

  Op voorraad

  Levertijd: 1-3 werkdagen
  Aantal
 • * Houder voor in toilet voor frisse geur. * Bestaat uit 1 houder en 3 vullingen.* Gevarenaanduiding; * H315 "Veroorzaakt huidirritatie". * H318 "Veroorzaakt ernstig oogletsel". * Veiligheidsvoorschriften; * P102 "Buiten het bereik van kinderen houden". * P264 "Na het werken met dit product handen grondig wassen". * P301 + P310 NA INSLIKKEN: onmiddelijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. * P302 + P352 "BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen". * P305 + P351 + P338 "BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen".*

  Artikelnummer:  891556
  Verpakt per:  PAK
  Prijs per: PAK/3 Stuk

  Besteladvies: PAK 1 PAK/3 Stuk

  € 2,34 excl. BTW

  Op voorraad

  Levertijd: 1-3 werkdagen
  Aantal
 • * Geurblokken voor het dagelijks onderhoud van toiletpotten en urinoirs. * Reinigende werking bij iedere spoeling. * Helpt ook kalkaanslag te voorkomen. * Werkt tot wel 3-4 weken. * Veiligheidsinformatie: veroorzaakt ernstige oogirritatie. * Veroorzaakt huidirritatie. * Buiten het bereik van kinderen houden. * Bij contact met de ogen voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. * contactlenzen verwijderen en indien mogelijk blijven spoelen. * Na inslikken: bij onwel voelen een antigifcentrum of een arts raadplegen. * Verwijder inhoud / verpakking in navolging van lokale regulering. * Bescherming voor de ogen dragen. * Na het werken met dit product de handen grondig wassen. * Enkel bestemd voor gebruik in de WC-pot. * Zoals bij ieder schoonmaakproduct, langdurig contact met de huid vermijden. * Gevarenaanduiding; * H318 "Veroorzaakt ernstig oogletsel." * H315 "Veroorzaakt huidirritatie." * Veiligheidsvoorschrift; * P101 "Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden." * P102 "Buiten het bereik van kinderen houden." * P264 "Na het werken met dit product ... grondig wassen." * P280 "Beschermende kledij dragen." * P301+P312 "NA INSLIKKEN:" → onmiddellijk het antigifcentrum of een arts raadplegen." "Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen." * P305+P351+P338 "BIJ CONTACT MET DE OGEN: → onmiddellijk zachtjes afspoelen met water." "Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten." "Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen." * P310 "Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen."*

  Artikelnummer:  1397856
  Verpakt per:  Omdoos
  Prijs per: Blister/1 Stuk

  Besteladvies: Omdoos 12 Blister/1 Stuk

  € 1,66 excl. BTW

  Op voorraad

  Levertijd: 1-3 werkdagen
  Aantal