Mijn account Favorieten Winkelwagen
0
Sorteer op  |     |     |     |  
 • * Professioneel sterk geconcentreerde multi-ontvetter en dieptereiniger die alle ingebakken vetten, oliën en vuilresten op een veilige en snelle manier oplost en verwijdert van harde en gladde oppervlakken zoals inox (RVS), metaal, kunststof, plastiek, hout, glas, tegels en stenen. * Is uitermate geschikt voor het reinigen van grootkeukens, voedingsindustrieën en alle andere HACCP omgevingen. * Met DIPP N°29 volstaat 1 product voor een tal van toepassingen. * Ecologische product gecertificeerd door Ecolabel, het milieu certificaat uitgebracht en gecontroleerd door de Europese overheid. * Gevarenaanduiding; * H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel. * Veiligheidsvoorschrift; * P280 Beschermende handschoenen, Oogbescherming dragen. * P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. * P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.*

  Artikelnummer:  1398884
  Verpakt per:  Stuk
  Prijs per: Stuk

  Besteladvies: Stuk

  € 12,00 excl. BTW

  Op voorraad

  Levertijd: 1-3 werkdagen
  Aantal
 • * Professioneel sterk geconcentreerde multi-ontvetter en dieptereiniger die alle ingebakken vetten, oliën en vuilresten op een veilige en snelle manier oplost en verwijdert van harde en gladde oppervlakken zoals inox (RVS), metaal, kunststof, plastiek, hout, glas, tegels en stenen. * Is uitermate geschikt voor het reinigen van grootkeukens, voedingsindustrieën en alle andere HACCP omgevingen. * Met DIPP N°29 volstaat 1 product voor een tal van toepassingen. * Ecologische product gecertificeerd door Ecolabel, het milieu certificaat uitgebracht en gecontroleerd door de Europese overheid. * Gevarenaanduiding; * H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel. * Veiligheidsvoorschrift; * P280 Beschermende handschoenen, Oogbescherming dragen. * P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. * P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.*

  Artikelnummer:  1398885
  Verpakt per:  Omdoos
  Prijs per: Stuk

  Besteladvies: Omdoos 2 Stuk

  € 52,04 excl. BTW

  Op voorraad

  Levertijd: 1-3 werkdagen
  Aantal
 • * De Cleaninq spray of sproeiflacon 600ml met verstelbare spraykop en schaalverdeling is voorzien van een geel pictogram voor keuken. * Door de schaalverdeling kun je het schoonmaakmiddel precies doseren en voorkom je verspilling. * Deze Cleaninq sproeiflacon is gemaakt van degelijk kunststof en bestand tegen de meeste agressieve schoonmaakmiddelen. * De sprayflacon is leverbaar in de verschillendekleuren voor HACCP.*

  Artikelnummer:  1405783
  Verpakt per:  Stuk
  Prijs per: Stuk

  Besteladvies: Stuk

  € 2,83 excl. BTW

  Op voorraad

  Levertijd: 1-3 werkdagen
  Aantal
 • * Blue Wonder Super Ontvetter Professioneel is een krachtige ontvetter voor de moeilijkst te verwijderen soorten vuil, zoals natuurlijke en minerale vetten, stofdeeltjes en atmosferische vervuiling. * Blue Wonder Super Ontvetter Professioneel is uitermate geschikt voor de reiniging van zeer vervuilde oppervlakken binnens- en buitenshuis. * Gevarenaanduidingen: H315, cat. 2: Veroorzaakt huidirritatie. H319, cat. 2A: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. * Veiligheidsaanbevelingen: P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P103: Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. P264: Na het werken met dit product ... grondig wassen. P302+P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P332+P313: Bij huidirritatie: een arts raadplegen. P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.*

  Artikelnummer:  1423794
  Verpakt per:  Fles
  Prijs per: Fles/1 Liter

  Besteladvies: Omdoos 6 Fles/1 Liter

  € 4,76 excl. BTW

  Op voorraad

  Levertijd: 1-3 werkdagen
  Aantal
 • * HG kookplaat wipes zijn speciaal ontwikkelde doekjes om elke dag snel en eenvoudig de kookplaat schoon te maken. * De wipes verwijderen dagelijkse vervuiling zoals vet en kookvocht in een handomdraai. * HG kookplaat wipes zijn 100% embossed viscose doekjes van groot formaat. Doordat ze embossed zijn, hebben ze een speciaal reliëf waardoor ze makkelijker vervuiling verwijderen dan gewone viscose doekjes. * De wipes zijn biologisch afbreekbaar en bevatten geen microplastic. * Geschikt voor alle kookplaten. * Gevarenaanduidingen: H225, cat. 2: Licht ontvlambare vloeistof en damp. H301, cat. 3: Giftig bij inslikken. H302, cat. 4: Schadelijk bij inslikken. H311, cat. 3: Giftig bij contact met de huid. H314, cat. 1A, 1B en 1C: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsels. H317, cat. 1: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H318, cat. 1: Veroorzaakt ernstig oogletsel. H319, cat. 2A: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H330, cat. 1 en 2: Dodelijk bij inademing. H335, cat. 3: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H400, cat. 1: Zeer giftig voor in het water levende organismen. H410, cat. 1: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. * Veiligheidsaanbevelingen: P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P264: Na het werken met dit product ... grondig wassen. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.*

  Artikelnummer:  1423795
  Verpakt per:  PAK
  Prijs per: PAK/20 Vel

  Besteladvies: PAK 1 PAK/20 Vel

  € 3,39 excl. BTW

  Op voorraad

  Levertijd: 1-3 werkdagen
  Aantal
 • * Reinigt grondig en hygiënisch. * Geschikt voor o.a. roestvrijstalen oppervlakken. * Fles à 750ml. * Gevarenaanduiding; H319 "Veroorzaakt ernstige oogirritatie". * Veiligheidsinformatie. * Raadpleeg een arts of anti-gif centrum bij onwel voelen of irritatie na inademing, aanraking met huid en/of ogen of inslikken. * Bij aanraking met de huid dient de huid gewassen te worden met lauw, zacht stromend water gedurende minstens 30 minuten. * Bij aanraking met de ogen dienen ogen gespoeld te worden met lauw water, gedurende minsten 15 minuten. * Contactlenzen dienen, indien mogelijk verwijderd te worden. * Bij inslikken de mond spoelen, onmiddellijk 1 glas water drinken en geen braken opwekken. * Bij een bewusteloos persoon nooit iets via de mond toedienen. P101 "Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking stellen". P102 " Buiten het bereik van kinderen houden".*

  Artikelnummer:  891560
  Verpakt per:  Fles
  Prijs per: Fles/750 Milliliter

  Besteladvies: Fles 1 Fles/750 Milliliter

  € 2,26 excl. BTW

  Op voorraad

  Levertijd: 1-3 werkdagen
  Aantal
 • * Reinigt grondig en hygiënisch. * Geschikt voor o.a. roestvrijstalen oppervlakken. * Fles à 750ml. * Gevarenaanduiding; * H319 "Veroorzaakt ernstige oogirritatie". * Veiligheidsvoorschriften; *P101 "Bij het inwinnen van medisch advies. de verpakking of het etiket ter beschikking houden". * P102 "Buiten het bereik van kinderen houden".*

  Artikelnummer:  891651
  Verpakt per:  Fles
  Prijs per: Fles/750 Milliliter

  Besteladvies: Fles 1 Fles/750 Milliliter

  € 2,26 excl. BTW

  Op voorraad

  Levertijd: 1-3 werkdagen
  Aantal
 • Krachtige reiniger en ontvetter, die alle keukenvlekken inclusief vet, zetmeel en eiwitten verwijdert van fornuizen, afzuigkappen, filters en afvoerputten.* Veiligheidsinformatie. * P102 "Buiten het bereik van kinderen houden".*

  Artikelnummer:  891658
  Verpakt per:  Fles
  Prijs per: Fles/750 Milliliter

  Besteladvies: Fles 1 Fles/750 Milliliter

  € 3,22 excl. BTW

  Op voorraad

  Levertijd: 1-3 werkdagen
  Aantal
 • * HG oven, grill & barbecue reiniger verwijdert snel en grondig al het aangebrande en zelfs ingebrande vet uit ovens en van grills, barbecues en bakplaten. * Onze ovenreiniger rekent snel en doelgericht af met aangekoekt eten en vet. * Ook geschikt als bakplaatreiniger, bbq reiniger en grillreiniger. * Verwijdert aan- en ingebrand vet. * Ook ideaal voor roestvrijstalen kookplaten. * Gevarenaanduidingen: H290, cat. 1: Kan bijtend zijn voor metalen. H302, cat. 4: Schadelijk bij inslikken. H314, cat. 1A, 1B en 1C: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsels. H315, cat. 2: Veroorzaakt huidirritatie. H318, cat. 1: Veroorzaakt ernstig oogletsel. * Veiligheidsaanbevelingen: P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P280: Beschermende kledij dragen. P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen. P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P501A: Inhoud/verpakking afvoeren naar gecertificeerde verwerker van afvalstromen. P501B: Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriften.*

  Artikelnummer:  897208
  Verpakt per:  Fles
  Prijs per: Fles

  Besteladvies: Fles

  € 7,25 excl. BTW

  Op voorraad

  Levertijd: 1-3 werkdagen
  Aantal
 • * Cif roestvrij staal sprayflacon 750ml. * Verwijdert vuil en vingerafdrukken in seconden en laat een glanzend resultaat achter. * Het is parfumvrij en daardoor ideaal te gebruiken op harde oppervlakken in de omgeving van voedsel. * Ook veilig op aluminium. * Veiligheidsinformatie. * Bij inademing en onwel worden dient een arts te worden geraadpleegd * Bij aanraking met de huid: dient de huid met lauw, zacht stromend water gewassen te worden. * Raadpleeg bij huidirritatie een arts. * Bij aanraking met de ogen dienen de ogen voorzichtig afgespoeld te worden met water gedurende een aantal minuten. * Raadpleeg een arts als irritatie ontstaat en blijft. * Bij inslikken dient de mond gespoeld te worden en onmiddellijk 1 glas water gedronken te worden. * Raadpleeg een arts bij onwel gevoel. * Gevarenaanduidingen: H225, cat. 2: Licht ontvlambare vloeistof en damp. H319, cat. 2A: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H336, cat. 3: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. * Veiligheidsaanbevelingen: P102: Buiten het bereik van kinderen houden.*

  Artikelnummer:  1388679
  Verpakt per:  Fles
  Prijs per: Fles/750 Milliliter

  Besteladvies: Fles 1 Fles/750 Milliliter

  € 3,12 excl. BTW

  Op voorraad

  Levertijd: 1-3 werkdagen
  Aantal
 • * Professioneel, efficiënt en krachtig. * Ideaal voor alle oppervlakken in de keuken. * Verwijdert snel al het vet, etensresten en vastzittend vuil. * Uitermate geschikt voor het reinigen van grootkeukens, voedingsindustrieën en alle andere HACCP omgevingen. * Volstaat als 1 product voor een tal van toepassingen. * Gevarenaanduiding: * H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. * Veiligheidsvoorschrift; * P264 Na het werken met dit product handen grondig wassen. * P280 Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming /gelaatsbescherming dragen. * P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. * P337 + P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.*

  Artikelnummer:  891430
  Verpakt per:  Stuk
  Prijs per: Stuk

  Besteladvies: Stuk

  € 7,02 excl. BTW

  Op voorraad

  Levertijd: 1-3 werkdagen
  Aantal
 • * Universele sprayreiniger voor dagelijks gebruik zonder parfum. * pH- neutraal. * Geurloos. * Ook is dit product Cradle to Cradle, alle gebruikte ingrediënten zijn van planaardige oorspron of volledig biologisch afbreekbaar. * Veiligheidsinformatie: trek bij huidcontact verontreinigde kleding uit en spoel de huid met water. * Indien nodig een arts raadplegen. * Bij contact met de ogen voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. * contactlenzen verwijderen en indien mogelijk blijven spoelen. *Onmiddellijk een arts raadplegen. * Na inslikken: eerst spoelen met veel water. * Geen braken opwekken en onmiddellijk naar een ziekenhuis vervoeren. * Bij inademing: rechtop laten zitten, frisse lucht, rust en naar ziekenhuis vervoeren. * Draag nitril-handschoenen (EN 374).*

  Artikelnummer:  891437
  Verpakt per:  Fles
  Prijs per: Fles

  Besteladvies: Fles

  € 3,58 excl. BTW

  Op voorraad

  Levertijd: 1-3 werkdagen
  Aantal
 • * HG vetweg verwijdert eenvoudig en veilig spijsoliën en ook dierlijke en plantaardige vetten op roestvrijstaal, gegalvaniseerde, geëmailleerde en aluminium oppervlakken. * Met HG vetweg zijn vetvlekken snel verdwenen. * Maak eenvoudig korte metten met vet met behulp van deze doeltreffende en toch veilige ontvetter. * Verwijdert dierlijke en plantaardige vetten en spijsoliën. * Veilig te gebruiken op alle oppervlakken. * Gevarenaanduidingen: H226, cat. 3: Ontvlambare vloeistof en damp. H302, cat. 4: Schadelijk bij inslikken. H318, cat. 1: Veroorzaakt ernstig oogletsel. H319, cat. 2A: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H336, cat. 3: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H351, cat. 2: Verdacht van het veroorzaken van kanker . H412, cat. 3: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. * Veiligheidsaanbevelingen: P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P264: Na het werken met dit product ... grondig wassen. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.*

  Artikelnummer:  897200
  Verpakt per:  Fles
  Prijs per: Fles

  Besteladvies: Fles

  € 5,01 excl. BTW

  Op voorraad

  Levertijd: 1-3 werkdagen
  Aantal
 • * Keukenreiniger voor het reinigen van alle oppervlakken in de keuken. * Geurloos. * Verwijdert snel al het vet en vuil. * 1 liter. * Bevat Methylisothiazolinone. * Kan een allergische reactie veroorzaken. * Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. * Water vermengen met0,5 – tot 1% keukenreiniger. * Gevarenaanduidingen: H301, cat. 3: Giftig bij inslikken. H302, cat. 4: Schadelijk bij inslikken. H311, cat. 3: Giftig bij contact met de huid. H314, cat. 1A, 1B en 1C: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsels. H315, cat. 2: Veroorzaakt huidirritatie. H317, cat. 1: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H318, cat. 1: Veroorzaakt ernstig oogletsel. H319, cat. 2A: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H330, cat. 1 en 2: Dodelijk bij inademing. H400, cat. 1: Zeer giftig voor in het water levende organismen. H410, cat. 1: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H411, cat. 2: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. * Veiligheidsaanbevelingen: P280: Beschermende kledij dragen. P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.*

  Artikelnummer:  1000061
  Verpakt per:  Stuk
  Prijs per: Stuk

  Besteladvies: Stuk

  € 2,90 excl. BTW

  Op voorraad

  Levertijd: 1-3 werkdagen
  Aantal