Mijn account Favorieten Winkelwagen
0
Sorteer op  |     |     |     |  
 • * Desinfectiespray op basis van melkzuur. * Doodt 99.99% van de bacteriën, gisten en virussen met een envelop in 5 minuten. * Reinigt en ontsmet (PT2/PT4 - AL). * Plantaardige ingrediënten. * Zonder gevarensymbolen (CLP-vrij). * Biologisch afbreekbaar. * Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie. * Klaar voor gebruik. Vernevel rechtstreeks op de te ontsmetten oppervlakken en laat 5 minuten inwerken. Gebruik voldoende vloeistof zodat de oppervlakken gedurende de inwerkingstijd nat blijven. Wrijf of schrob indien nodig. Grondig spoelen met schoon water is noodzakelijk als het oppervlak in contact komt met voeding. Droog nadien af met een schone doek. Herhaal de toepassing indien nodig. Bewaren in goed gesloten verpakking in een gesloten, vorstvrije, geventileerde ruimte. * Registratie: EU-0006622-0018. * Bactericide volgens EN 1276 en EN 13697 (5 min.), gistdodend volgens EN 1650 en EN 13697 (5 min) en virucide (enkel getest tegen influenza A/H1N1) volgens EN 14476 + A1 (5min). * Gevarenaanduiding; * EUH210 "Veiligheidsinformatieblad op verzoek beschikbaar". * Bij huidcontact spoelen met water. * Veiligheidsvoorschriften; * P301+P310 "Na inslikken; onmiddellijk een antigifcentrum of arts raadplegen". * P305+P351+P338 "Bij contact met de ogen voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. * contactlenzen verwijderen en indien mogelijk blijven spoelen. *P501 "Inhoud/verpakking afvoeren volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften". *Indien nodig een arts raadplegen. * Na inslikken: eerst spoelen met veel water. * Bij onwel voelen een antigifcentrum of arts raadplegen. * Bij ernstige of aanhoudende stoornissen: frisse lucht, rust en arts waarschuwen. * Draag nitril-handschoenen (EN 374).*

  Artikelnummer:  1398827
  Verpakt per:  Fles
  Prijs per: Fles/5 Liter

  Besteladvies: Omdoos 2 Fles/5 Liter

  € 18,89 excl. BTW

  Op voorraad

  Levertijd: 1-3 werkdagen
  Aantal
 • * De Cleaninq spray of sproeiflacon 600ml met verstelbare spraykop en schaalverdeling is voorzien van een groen pictogram voor desinfectie. * Door de schaalverdeling kun je het schoonmaakmiddel precies doseren en voorkom je verspilling. * Deze Cleaninq sproeiflacon is gemaakt van degelijk kunststof en bestand tegen de meeste agressieve schoonmaakmiddelen. * De sprayflacon is leverbaar in de verschillende kleuren voor HACCP.*

  Artikelnummer:  1405761
  Verpakt per:  Stuk
  Prijs per: Stuk

  Besteladvies: Stuk

  € 2,83 excl. BTW

  Op voorraad

  Levertijd: 1-3 werkdagen
  Aantal
 • * Gebruik biociden veilig. * Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie. * CMT Hand Disinfection Gel is een op alcohol gebaseerd handdesinfectie product ter bestrijding van bacteriën (excl. bacteriesporen en mycobacteriën), gisten en schimmels. * CMT alcoholgel bevat een uiterst effectieve combinatie van de werkzame stoffen ethanol en isopropanol. * De toegevoegde glycerine helpt een schrale huid voorkomen en geeft de huid een zacht en glad gevoel. * CMT handgel werkt snel en hoeft niet te worden nagespoeld met water. * Door het CTGB toegelaten onder toelatingsnummer 14623N. * Gevarenaanduidingen: * H225, cat. 2: Licht ontvlambare vloeistof en damp. * H315, cat. 2: Veroorzaakt huidirritatie. * H319, cat. 2: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. * H412, cat. 3: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. * P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.*

  Artikelnummer:  1406937
  Verpakt per:  Omdoos
  Prijs per: Fles/500 Milliliter

  Besteladvies: Omdoos 12 Fles/500 Milliliter

  € 4,69 excl. BTW

  Op voorraad

  Levertijd: 1-3 werkdagen
  Aantal
 • * CMT Spray-Away® losse verstuiver, wit, per stuk*

  Artikelnummer:  1406955
  Verpakt per:  Stuk
  Prijs per: Stuk

  Besteladvies: Stuk

  € 1,05 excl. BTW

  Op voorraad

  Levertijd: 1-3 werkdagen
  Aantal
 • * Gebruik biociden veilig. * Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie. * CMT Hand Disinfection Gel is een op alcohol gebaseerd handdesinfectie product ter bestrijding van bacteriën (excl. bacteriesporen en mycobacteriën), gisten en schimmels. * CMT alcoholgel bevat een uiterst effectieve combinatie van de werkzame stoffen ethanol en isopropanol. * De toegevoegde glycerine helpt een schrale huid voorkomen en geeft de huid een zacht en glad gevoel. * CMT handgel werkt snel en hoeft niet te worden nagespoeld met water. * Door het CTGB toegelaten onder toelatingsnummer 14623N. * Gevarenaanduidingen: * H225, cat. 2: Licht ontvlambare vloeistof en damp. * H315, cat. 2: Veroorzaakt huidirritatie. * H319, cat. 2: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. * H412, cat. 3: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. * P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.*

  Artikelnummer:  1406969
  Verpakt per:  Omdoos
  Prijs per: Fles/500 Milliliter

  Besteladvies: Omdoos 12 Fles/500 Milliliter

  € 5,12 excl. BTW

  Op voorraad

  Levertijd: 1-3 werkdagen
  Aantal
 • * Gebruik biociden veilig. * Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie. * CMT Spray-Away Disinfection Alcohol is een oppervlakte desinfectievloeistof op basis van 80% ethylalcohol van zeer zuivere kwaliteit en is speciaal ontwikkeld en getest voor eenvoudige, snelle en effectieve desinfectie. * CMT Spray Away Disinfection Alcohol is toepasbaar voor het desinfecteren van kleine oppervlakten, voorwerpen en werkbladen. * CMT Spray Away Disinfection Alcohol laat geen residu achter, is biologisch afbreekbaar, niet toxisch, niet allergeen en niet agressief. * Daarnaast bevat CMT Spray-Away Disinfection Alcohol geen geur- en kleurstoffen. * CMT Spray-Away Disinfection Alcohol is toegestaan door het CTGB onder toelatingsnummer 14026N voor het gebruik als middel ter bestrijding van bacteriën (exclusief bacteriesporen en mycrobacteriën), gisten en schimmels op kleine harde oppervlakten materialen (tot ca. 0,5 m2) in grootkeukens en overige instellingen in de voedingsmiddelensector; wellness sector; laboratoria; cleanrooms. * Losse verstuiver zie Quantore artikel 1406955. * Gevarenaanduidingen: * H225, cat. 2: Licht ontvlambare vloeistof en damp. * H319, cat. 2: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. * H336, cat. 3: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. * P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. * P280: Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming/gehoorbescherming. * P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen.*

  Artikelnummer:  1419364
  Verpakt per:  Doos
  Prijs per: Fles/500 Milliliter

  Besteladvies: Doos 12 Fles/500 Milliliter

  € 6,80 excl. BTW

  Op voorraad

  Levertijd: 1-3 werkdagen
  Aantal
 • * Suma Alcoholdoekjes TW (toelatingsnummer: 16475 N) kunnen gebruikt worden voor effectieve desinfectie van kleine voorwerpen en oppervlakken zoals thermometervoelers, handgrepen, deurklinken, toiletkranen, bedieningspanelen, tiptoetsen, pincetten en tangen. * 1 pot bevat 200 cellulosedoekjes (14 x 14 cm), geïmpregneerd (oververzadigd) met 72,6% Ethanol. * De verpakking van de zeer natte doekjes is ontworpen om verdamping van de alcohol zoveel mogelijk tegen te gaan.* Sluit altijd de deksel na het uitnemen van een doekje. Zo blijven de doekjes voldoende lang vochtig om kleine oppervlakken en voorwerpen te kunnen desinfecteren. * De doekjes laten na gebruik geen residu achter en kunnen daarom zonder risico gebruikt worden op voedselcontactplaatsen. * Minimale inwerktijd is 30 seconden. De doekjes zijn bestemd voor eenmalig gebruik en kunnen worden toegepast voor het desinfecteren van kleine, harde oppervlakken (max. 0,5 m2 ), die voor het behandelen schoon zijn gemaakt. Het middel alleen toepassen op kleine oppervlakken die alcoholbestendig zijn. * Gevarenaanduiding; * H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp. * Veiligheidsvoorschrift; * P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. * P235 Koel bewaren. * P403 + P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.*

  Artikelnummer:  1421922
  Verpakt per:  PAK
  Prijs per: PAK/200 Stuk

  Besteladvies: PAK 1 PAK/200 Stuk

  € 20,97 excl. BTW

  Op voorraad

  Levertijd: 1-3 werkdagen
  Aantal
 • * Dettol Handzeep voor de gevoelige huid. * Eindelijk, de verzorging en bescherming tegen bacteriën die je verdient en die helpt om je handen gezond te houden. * De formule is niet enkel zacht voor de huid maar beschermt ook tegen bacteriën. * Dettol Antibacteriële Handzeep - Zacht voor de huid, hard tegen vuil en bacteriën. * Dermatologisch getest. * Geschikt voor dagelijks gebruik. * Gevarenaanduiding: H315 Veroorzaakt huidirritatie. * H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel. * H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. * H412 Schadelijk voor in water levende organismen, met langdurige gevolgen. * Veiligheidstekst: Voor uitwendig gebruik. Niet inslikken. Buiten bereik van kinderen houden tenzij onder toezicht van een volwassene. Vermijd contact met de ogen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: onmiddellijk afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Bewaren bij kamertemperatuur. Niet gebruiken bij kinderen jonger dan 3 jaar.*

  Artikelnummer:  1422636
  Verpakt per:  Omdoos
  Prijs per: Fles/250 Milliliter

  Besteladvies: Fles 1 Fles/250 Milliliter

  € 3,34 excl. BTW

  Op voorraad

  Levertijd: 1-3 werkdagen
  Aantal
 • * Blue Wonder Desinfectie Toiletgel is een unieke toiletreiniger, die effectief vuil en kalkaanslag verwijdert én desinfecteert. Het doodt 99,9% van de bacteriën en geeft een langdurig “Minty Fresh” frisse geur. Blue Wonder Desinfectie Toiletgel zorgt zo voor een fris, hygiënisch en schoon toilet voor lange tijd. Het is daarnaast 100% plant based en volledig biologisch afbreekbaar. * Doodt 99,9% van de bacteriën * Verwijdert effectief kalkaanslag en vuil * Laat een langdurige “Minty Fresh” frisse geur achter * 100% plant based en volledig biologisch afbreekbaar * Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie. * Nummer 1 schoonmaakkracht van Blue Wonder * Gebruik Blue Wonder Desinfectie Toiletgel als volgt: * Houd de opening van de fles direct onder de toiletrand. * Giet het product rondom aan de binnenkant van de toiletpot, zodat de gehele binnenkant van de toiletpot voldoende bedekt is met de vloeistof. * Laat minimaal 15 minuten inwerken, voor een goede ontkalkende en desinfecterende werking. * Daarna schrobben en doorspoelen. * Gevarenaanduiding: H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. * H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel. * P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. * P102 Buiten het bereik van kinderen houden. * P103 Lees aandachtig en volg alle instructies op. * P301 + P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of arts raadplegen. * P302 + P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/... wassen. * P304 + P312 BIJ INADEMING: BEL EEN GIFCENTRUM of een arts indien u zich onwel voelt. * P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. * P501 Gooi de lege verpakking en het ongebruikte product weg volgens de voorschriften van de gemeentelijke verordening.*

  Artikelnummer:  1422637
  Verpakt per:  Fles
  Prijs per: Fles/750 Milliliter

  Besteladvies: Omdoos 6 Fles/750 Milliliter

  € 3,82 excl. BTW

  Op voorraad

  Levertijd: 1-3 werkdagen
  Aantal
 • * De Dettol Citrus Multi-Reinigingsdoekjes reinigen elk oppervlak in een handomdraai voor een perfecte hygiëne. Ze verwijderen effectief keukenvet, zeepresten en badkamervuil voor een hygiënische reiniging. * Deze doekjes bevatten geen bleek en laten een heerlijke citrus geur achter. * Ze kunnen worden gebruikt voor het reinigen van werkbladen, bureaus, vergaderruimtes, keukenoppervlakken, wastafels, douchewanden, WC-brillen, baden, kranen en kinderspeelgoed. * Tevens ideaal voor flexplekken en op reis. * Deze verpakking bevat 110 doekjes met antibacteriële werking welke 99,9% van de bacteriën verwijdert.*

  Artikelnummer:  1423180
  Verpakt per:  PAK
  Prijs per: PAK/110 Stuk

  Besteladvies: PAK 1 PAK/110 Stuk

  € 5,50 excl. BTW

  Op voorraad

  Levertijd: 1-3 werkdagen
  Aantal
 • * Met Blue Wonder Desinfectie Reiniger Spray maak je alles in huis en op je werk snel schoon en bacterievrij. * Deze spray reinigt en doodt 99,9% van de bacteriën en schimmels. * Voor een schoon en veilige omgeving. * Blue Wonder Desinfectie Reiniger is ideaal voor dagelijks gebruik in huis. Het bevat geen chloor en alcohol en laat geen schadelijke chemische resten achter. * Geschikt voor bijvoorbeeld aanrecht, toilet, deurklinken, kranen, meubilair, vloeren, telefoons, speelgoed en nog veel meer. * Waarom desinfecteren? Overal zijn schadelijke ziektekiemen zoals bacteriën en schimmels. Met schoonmaken verwijder je ziektekiemen van oppervlakken, met desinfecteren maak je ze daadwerkelijk dood. Geschikt voor dagelijks gebruik op allerlei oppervlakken en objecten. * Veiligheidsaanbevelingen: P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P103: Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. P301+P310: NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P501B: Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriften.*

  Artikelnummer:  1423226
  Verpakt per:  Fles
  Prijs per: Fles/750 Milliliter

  Besteladvies: Omdoos 6 Fles/750 Milliliter

  € 3,69 excl. BTW

  Op voorraad

  Levertijd: 1-3 werkdagen
  Aantal
 • * Met Blue Wonder Disinfect & Cleaning Wipes maak je in een handomdraai alles schoon en bacterievrij. * De doekjes reinigen en doden 99,9% bacteriën en schimmels. * Blue Wonder Disinfect & Cleaning Wipes zijn ideaal voor dagelijks gebruik in huis op het werk, maar ook onderweg. * Ze zijn 100% plasticvrij en bevatten geen chloor en alcohol en laten geen schadelijke chemische resten achter. * Groot formaat doekjes. Geschikt voor allerhande oppervlakken en objecten, zoals aanrecht, toilet, werkplek, speelgoed en meer. * Registratienummer EU-0030007-0000 NL/BE. * Gevarenaanduidingen: H314, cat. 1A, 1B en 1C: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsels. H315, cat. 2: Veroorzaakt huidirritatie. H318, cat. 1: Veroorzaakt ernstig oogletsel. * Veiligheidsaanbevelingen: P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P103: Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. P304: NA INADEMING: P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen. P301+P310: NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen. P302+P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P501B: Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriften.*

  Artikelnummer:  1423227
  Verpakt per:  PAK
  Prijs per: PAK/72 Vel

  Besteladvies: Omdoos 6 PAK/72 Vel

  € 4,28 excl. BTW

  Op voorraad

  Levertijd: 1-3 werkdagen
  Aantal
 • ​* Let op: alleen voor professioneel gebruik, niet voor de particuliere markt. * Diversey Soft Care Des E Handdesinfectiemiddel, onder andere effectief tegen Corona, Norovirus, Influenza A (H1N1), hepatitis B, HIV, MRSA en andere veel voorkomende infecties. * Soft Care Des E H5 is een handdesinfectie product gebaseerd op ethanol (71,5%). * Ethanol een is efficiënte desinfectans, dat zeer effectief tegen residente en transiënte flora zoals bacteriën, schimmels, gisten en virussen. * Daarnaast bevat Soft Care Des E een huidverzachter, die de huid verzorgt, waardoor dit product erg geschikt is voor veelvuldig gebruik. * Soft Care Des E is speciaal geschikt voor hygiënische en chirurgische handdesinfectie en wordt bij voorkeur gebruikt in combinatie met een milde handreiniger. * Het is ongeparfumeerd, waardoor het geen invloed heeft op de smaak van voedingsmiddelen. * Het product voldoet aan alle Europese normen voor desinfectie. * In Nederland staat het product geregistreerd als desinfectiemiddel onder nummer 14400N. * Het CTGB toelatingsnummer is 15533.* Gevarenaanduiding;* H225 "Licht ontvlambare vloeistof en damp. * H319 "Veroorzaakt ernstige oogirritatie". * Veiligheidsvoorschrift; * P210 "Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. * Niet roken". * P403 + P235 "Op een goed geventileerde plaats bewaren. * Koel bewaren." **

  Artikelnummer:  1387497
  Verpakt per:  Fles
  Prijs per: Fles/500 Milliliter

  Besteladvies: Fles 1 Fles/500 Milliliter

  € 12,84 excl. BTW

  Op voorraad

  Levertijd: 1-3 werkdagen
  Aantal
 • * Dettol wordt al meer dan 80 jaar lang vertrouwd door medische professionals om families te beschermen tegen bacteriën, ziekten en slechte hygiëne. * Dettol Hygienische Doekjes zijn handige schoonmaakdoekjes die vet en vuil eenvoudig verwijderen. * Te gebruiken op ieder oppervlak. * De krachtige doekjes verwijderen keukenvet, zeepresten en badkamervuil met het grootste gemak. * De schoonmaakdoekjes zijn bleekvrij en laten geen vlekken of geurtjes achter. * De verpakking bevat 80 doekjes voor een schoon en 100% hygiënisch resultaat. * Veiligheidsinformatie: buiten het bereik van kinderen houden. * In geval van contact met de ogen, onmiddellijk spoelen met veel water en een arts raadplegen. * Vermijd contact met een geïrriteerde huid en open wonden. * Deze doekjes zijn bedoeld voor huishoudelijk gebruik op harde en wasbare oppervlakken. * Niet geschikt voor persoonlijk gebruik. * Niet in het toilet gooien.*

  Artikelnummer:  890453
  Verpakt per:  PAK
  Prijs per: PAK/80 Stuk

  Besteladvies: PAK 1 PAK/80 Stuk

  € 4,49 excl. BTW

  Op voorraad

  Levertijd: 1-3 werkdagen
  Aantal
 • * CMT Desinfectiedoeken, non woven doeken doordrenkt met 80% ethanol. * Voor het desinfecteren van kleine, harde oppervlakken. * Pot á 200 stuks. * Doodt de micro organisme op allerlei oppervlaktes. * Geschikt voor harde oppervlaktes en materialen die alcoholbestendig zijn. * Droogt in enkele seconden. * Goedkeuring College Toelating Gewasbeschermings middelen en Biociden onder CTGB nummer 14019N. * Goedgekeurd door de Voedsel en Waren Autoriteit. * Veiligheidsinformatie: buiten het bereik van kinderen houden. * In geval van contact met de ogen, onmiddellijk spoelen met veel water en een arts raadplegen. * Vermijd contact met een geïrriteerde huid en open wonden. * Deze doekjes zijn bedoeld voor professioneel gebruik op harde en wasbare oppervlakken. * Niet geschikt voor persoonlijk gebruik. * Niet in het toilet gooien. * Gevarenaanduidingen (CLP) : H228 - Ontvlambare vaste stof.*

  Artikelnummer:  891058
  Verpakt per:  PAK
  Prijs per: PAK/200 Stuk

  Besteladvies: PAK 1 PAK/200 Stuk

  € 9,13 excl. BTW

  Op voorraad

  Levertijd: 1-3 werkdagen
  Aantal
 • * Desinfectiespray op basis van melkzuur. * Doodt 99.9% van de bacteriën in 5 minuten. * Reinigt en ontsmet (PT2/PT4 - AL). * Flacon met sproeikop en 500ml. * Plantaardige ingrediënten. * Zonder gevarensymbolen (CLP-vrij). * Biologisch afbreekbaar. *Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie. * Klaar voor gebruik. Vernevel rechtstreeks op de te ontsmetten oppervlakken en laat 5 minuten inwerken. Gebruik voldoende vloeistof zodat de oppervlakken gedurende de inwerkingstijd nat blijven. Wrijf of schrob indien nodig. Grondig spoelen met schoon water is noodzakelijk als het oppervlak in contact komt met voeding. Droog nadien af met een schone doek. Herhaal de toepassing indien nodig. Bewaren in goed gesloten verpakking in een gesloten, vorstvrije, geventileerde ruimte.* Registratie EU-0006622-0018. * Bactericide volgens EN 1276 en EN 13697 (5 min.), gistdodend volgens EN 1650 en EN 13697 (5 min) en op basis van melkzuurenkel tegen influenza (A/H1N1) volgens EN 14476 + A1 (5min). * Veiligheidsinformatie: bij huidcontact spoelen met water. * Bij contact met de ogen voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. * contactlenzen verwijderen en indien mogelijk blijven spoelen. *Indien nodig een arts raadplegen. * Na inslikken: eerst spoelen met veel water. * Bij onwel voelen een antigifcentrum of arts raadplegen. * Bij ernstige of aanhoudende stoornissen: frisse lucht, rust en arts waarschuwen. * Draag nitril-handschoenen (EN 374).*

  Artikelnummer:  891434
  Verpakt per:  Fles
  Prijs per: Fles

  Besteladvies: Fles

  € 5,77 excl. BTW

  Op voorraad

  Levertijd: 1-3 werkdagen
  Aantal
 • * Zacht voor de huid, hard tegen vuil. * Eindelijk, de verzorging en bescherming die je verdient en die helpt om je handen gezond te houden. * Dettol is voedend voor de huid en zorgt voor zachte, verzorgde handen die beschermd zijn. * Met Aloe Vera. * Dettol Antibacteriële Handzeep - Zacht voor de huid, hard tegen vuil en bacteriën.*

  Artikelnummer:  1397858
  Verpakt per:  Omdoos
  Prijs per: Fles/1 Stuk

  Besteladvies: Omdoos 6 Fles/1 Stuk

  € 3,34 excl. BTW

  Op voorraad

  Levertijd: 1-3 werkdagen
  Aantal
 • * Desinfectiemiddel met toelatingsnummer 14065N.* Multifunctioneel product geschikt voor het desinfecteren van kleine oppervlakten en eventueel de huid. * Ethades is van de zuiverste Ethanol (70%) en droogt streeploos op. * Voorzien van Aise keurmerk.* Gevarenaanduiding; * H225 "Licht ontvlambare vloeistof en damp" Veiligheidsinformatie. * Veroorzaakt ernstige oogirritatie. * Draag oog- of gelaatsbescherming. * Na het werken met dit product de handen grondig wassen. * BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten, contactlenzen indien mogelijk verwijderen en blijven spoelen. * BIJ INADEMING: Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. * BIJ CONTACT MET DE HUID: Spoel verontreinigde huid met grote hoeveelheid water en verwijder verontreinigde kleding en schoenen. * BIJ INSLIKKEN: De mond spoelen, GEEN braken opwekken en water laten drinken. * Onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. * Verwijderd houden van warmte, vonken, open vuur en hete oppervlakken. Niet roken. In een goed gesloten verpakking bewaren. * Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.*

  Artikelnummer:  891471
  Verpakt per:  Omdoos
  Prijs per: Fles

  Besteladvies: Omdoos 4 Fles

  € 11,74 excl. BTW

  Op voorraad

  Levertijd: 1-3 werkdagen
  Aantal