Mijn account Favorieten Winkelwagen
0
Sorteer op  |     |     |     |  
 • * Geconcentreerd handafwasmiddel met citroenparfum. * Ontvet en reinigt krachtig. * pH-neutraal. * Geen overbodig schuim. * Gevarenaanduiding; * EUH208 "Bevat ( lauryl betaine ). Kan een allergische reactie veroorzaken". * H319 "Veroorzaakt ernstige oogirritatie". * Veiligheidsinformatie; * P305+P351+P338 "Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. * P337+P313 "Bij aanhoudende oogirritatie; een arts raadplegen".*

  Artikelnummer:  1398819
  Verpakt per:  Fles
  Prijs per: Fles/5 Liter

  Besteladvies: Omdoos 2 Fles/5 Liter

  € 17,76 excl. BTW

  Op voorraad

  Levertijd: 1-3 werkdagen
  Aantal
 • * Geconcentreerd handafwasmiddel met citroenparfum. * Ontvet en reinigt krachtig. * pH-neutraal. * Geen overbodig schuim. * gevarenaanduiding; * EUH208 " Bevat ( lauryl betaine ). Kan een allergische reactie veroorzaken". * H319 "Veroorzaakt ernstige oogirritatie". Veiligheidsvoorschriften; * P305+P351+P338 "Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende eenaantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen". * P337+P313 'Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen".*

  Artikelnummer:  1398839
  Verpakt per:  Fles
  Prijs per: Fles/1 Liter

  Besteladvies: Omdoos 12 Fles/1 Liter

  € 3,81 excl. BTW

  Op voorraad

  Levertijd: 1-3 werkdagen
  Aantal
 • * Uitermate geschikt voor het reinigen van alle handafwas: borden, glazen, bestek, potten, pannen, enz. * Reinigt en ontvet krachtig. * Verwijdert alle vastzittend vet en vuil. * Vergemakkelijkt het spoelen en voorkomt strepen. * Garandeert een zuiver, streeploos, glanzend schoon en citroenfris resultaat. * Ecologische product gecertificeerd door Ecolabel, het milieu certificaat uitgebracht en gecontroleerd door de Europese overheid. * Gevarenaanduidingen; * H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel. * Veiligheidsvoorschrift; * P280 Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming/gehoorbescherming. * P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. * P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.*

  Artikelnummer:  1398878
  Verpakt per:  Stuk
  Prijs per: Stuk

  Besteladvies: Stuk

  € 5,34 excl. BTW

  Op voorraad

  Levertijd: 1-3 werkdagen
  Aantal
 • * Elke druppel Dreft geeft uw afwas die langdurige reinigende kracht die hij nodig heeft. * Zijn geconcentreerde formule pakt vet onmiddellijk aan en geeft een schitterende glans. * Geen wonder dat Dreft de nummer één onder de afwasmiddelen is.* Vloeibaar handafwasmiddel voor algemeen gebruik. * Verwijdert zeer doeltreffend en snel alle vetten en etensresten. * Schuimt langdurig zodat het water minder vaak moet worden ververst. * Zuinig in gebruik. * Fris en aangenaam geparfumeerd. * Verpakking gemaakt van 100% recycled materiaal. * Gevarenaanduiding: H301 Giftig bij inslikken. * H302 Schadelijk bij inslikken. * H311 Giftig bij contact met de huid. * H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. * H315 Veroorzaakt huidirritatie. * H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken * H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel. * H330 Dodelijk bij inademing. * H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen. * H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. * H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. * H412 Schadelijk voor in water levende organismen, met langdurige gevolgen. * Veiligheidstekst: Aanraking met de ogen vermijden. Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken. Contact met huid, ogen en kleding vermijden. Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.*

  Artikelnummer:  1419957
  Verpakt per:  Fles
  Prijs per: Fles/780 Milliliter

  Besteladvies: Omdoos 8 Fles/780 Milliliter

  € 7,32 excl. BTW

  Op voorraad

  Levertijd: 1-3 werkdagen
  Aantal
 • * Elke druppel Dreft geeft uw afwas die langdurige reinigende kracht die hij nodig heeft. * Zijn geconcentreerde formule pakt vet onmiddellijk aan en geeft een schitterende glans. * Geen wonder dat Dreft de nummer één onder de afwasmiddelen is.* Vloeibaar handafwasmiddel voor algemeen gebruik. * Verwijdert zeer doeltreffend en snel alle vetten en etensresten. * Schuimt langdurig zodat het water minder vaak moet worden ververst. * Zuinig in gebruik. * Fris en aangenaam geparfumeerd. * Veiligheidsinformatie: veroorzaakt ernstige oogirritatie. * Buiten het bereik van kinderen houden. * Bij contact met de ogen voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. * contactlenzen verwijderen en indien mogelijk blijven spoelen. * Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. * Gevarenaanduiding; * H301 Giftig bij inslikken. * H302 Schadelijk bij inslikken. * H311 Giftig bij contact met de huid. * H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. * H315 Veroorzaakt huidirritatie. * H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. * H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel. * H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. * H330 Dodelijk bij inademing. * H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen. * H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. * H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. * H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. * Veiligheidsvoorschrift; * P102 Buiten het bereik van kinderen houden. * P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. * P337 + P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. * P501 Inhoud/verpakking afvoeren volgens de plaatselijke regelgeving.*

  Artikelnummer:  892233
  Verpakt per:  Set
  Prijs per: Set/2 Fles

  Besteladvies: Set 1 Set/2 Fles

  € 7,16 excl. BTW

  Op voorraad

  Levertijd: 1-3 werkdagen
  Aantal
 • * Geconcentreerd handafwasmiddel. * Actief tegen vet en aangekoekt vuil. * Veiligheidsinformatie: veroorzaakt ernstige oogirritatie. * Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Buiten het bereik van kinderen houden. * Bij contact met de ogen voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. * contactlenzen verwijderen en indien mogelijk blijven spoelen. * Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. * Gevarenaanduiding; * H302 Schadelijk bij inslikken. * H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. * H315 Veroorzaakt huidirritatie. * H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel. * H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. * H242 Brandgevaar bij verwarming. * H331 Giftig bij inademing. * H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. * H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen. * H312 Schadelijk bij contact met de huid. * H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. * H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. * H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. * H301 Giftig bij inslikken. * H310 Dodelijk bij contact met de huid. * H330 Dodelijk bij inademing. * EUH071 Bijtend voor de luchtwegen * Veiligheidsvoorschrift: * P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. * P102 Buiten het bereik van kinderen houden. * P280 De ogen/het gezicht beschermen. * P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. * P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.*

  Artikelnummer:  897118
  Verpakt per:  Fles
  Prijs per: Fles/900 Milliliter

  Besteladvies: Fles 1 Fles/900 Milliliter

  € 3,98 excl. BTW

  Op voorraad

  Levertijd: 1-3 werkdagen
  Aantal
 • * Ecover vloeibaar afwasmiddel met citroen en aloë Vera is krachtig tegen vuil op je vaat en doet dat zonder agressieve chemicaliën. * Aangekoekte etensresten en vet maken geen kans dankzij onze vuil bestrijdende combinatie van kokosolie en suiker. Dit biologisch afbreekbare afwasmiddel laat een sprankelend schone vaat achter zonder strepen. * Dat is wat wij noemen: Smart Green Science. * De nieuwe fles gemaakt van 100% recycled plastic. * Gevarenaanduidingen (CLP) : * H315 - Veroorzaakt huidirritatie. * H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel. * Veiligheidsaanbevelingen (CLP) : * P102 - Buiten het bereik van kinderen houden. * P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. * P310 - Onmiddellijk een arts, een ANTIGIFCENTRUM raadplegen. * P280 - Oogbescherming dragen. * P302+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen. * P332+P313 - Bij huidirritatie: een arts raadplegen. * P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.*

  Artikelnummer:  1385365
  Verpakt per:  Fles
  Prijs per: Fles/950 Milliliter

  Besteladvies: Fles 1 Fles/950 Milliliter

  € 5,01 excl. BTW

  Op voorraad

  Levertijd: 1-3 werkdagen
  Aantal
 • * Geconcentreerd handafwasmiddel zonder parfum. * Effectieve reiniging van alle vaat. * Ontvet krachtig. * Geen overbodig schuim. * Geurloos.* Gecertificeerd met het EU Ecolabel. * Ook is dit product Cradle to Cradle, alle gebruikte ingrediënten zijn van planaardige oorsprong of volledig biologisch afbreekbaar. * Gevarenaanduidingen: H318 Eye Dam. 1: Veroorzaakt ernstig oogletsel. * Veiligheidsaanbevelingen: * P280: Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming,gelaatsbescherming dragen. * P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende eenaantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.* P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.*

  Artikelnummer:  891435
  Verpakt per:  Fles
  Prijs per: Fles

  Besteladvies: Fles

  € 5,12 excl. BTW

  Op voorraad

  Levertijd: 1-3 werkdagen
  Aantal
 • * Sun professional handafwasmiddel. * Formulering met frisse citroengeur zorgt voor effectieve verwijdering van vet en een stralend, streeploos resultaat. * Gevarenaanduidingen: H302, cat. 4: Schadelijk bij inslikken. H315, cat. 2: Veroorzaakt huidirritatie. H318, cat. 1: Veroorzaakt ernstig oogletsel. H319, cat. 2A: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H412, cat. 3: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. * Veiligheidsaanbevelingen: P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden.*

  Artikelnummer:  891655
  Verpakt per:  Fles
  Prijs per: Fles/1 Liter

  Besteladvies: Fles 1 Fles/1 Liter

  € 4,13 excl. BTW

  Op voorraad

  Levertijd: 1-3 werkdagen
  Aantal
 • * Sun professional handafwasmiddel. * Formulering met frisse citroengeur zorgt voor effectieve verwijdering van vet en een stralend, streeploos resultaat. * Gevarenaanduiding; * H319 "Veroorzaakt ernstige oogirritatie". * Veiligheidsvoorschriften; * P101 "Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden". * P102 "Buiten het bereik van kinderen houden".*

  Artikelnummer:  891656
  Verpakt per:  Fles
  Prijs per: Fles/5 Liter

  Besteladvies: Fles 1 Fles/5 Liter

  € 14,09 excl. BTW

  Op voorraad

  Levertijd: 1-3 werkdagen
  Aantal
 • * Vloeibaar handafwasmiddel voor algemeen gebruik. * Met frisse citroengeur. * Verwijdert al het vastzittend vet en vuil. * 1 liter. *Voor hand-vaatwas ca.1 eetlepel op 10 liter water. *Voor het reinigen van houtwerk, muren, vaatwerk, etc. een dosering aanhouden van 10 à 15ml. op 5 liter warm of koud water. * Gevarenaanduidingen: H226, cat. 3: Ontvlambare vloeistof en damp. H301, cat. 3: Giftig bij inslikken. H302, cat. 4: Schadelijk bij inslikken. H304, cat. 1: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H311, cat. 3: Giftig bij contact met de huid. H314, cat. 1A, 1B en 1C: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsels. H315, cat. 2: Veroorzaakt huidirritatie. H317, cat. 1: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H318, cat. 1: Veroorzaakt ernstig oogletsel. H319, cat. 2A: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H330, cat. 1 en 2: Dodelijk bij inademing. H400, cat. 1: Zeer giftig voor in het water levende organismen. H410, cat. 1: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H412, cat. 3: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. * Veiligheidsaanbevelingen: P280: Beschermende kledij dragen. P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.*

  Artikelnummer:  1000059
  Verpakt per:  Stuk
  Prijs per: Stuk

  Besteladvies: Stuk

  € 1,79 excl. BTW

  Op voorraad

  Levertijd: 1-3 werkdagen
  Aantal