Mijn account Favorieten Winkelwagen
0
Welkom op onze vernieuwde webshop | Gratis bezorging vanaf 50,- | Spaar voor cadeaus
Sorteer op  |     |     |     |  
 • * Waterloos gebruik, geen spoelen vereist. * Bespaart tijd en kosten in het gebruik van zeep, water en papieren handdoeken. * Vocht inbrengende, heldere gel bevat conditioners die uitdroging helpen voorkomen. * Geschikt voor dagelijks gebruik. * Verzachtend, speciaal ontwikkeld voor hand en huid. * Aangename geur. * Gevarenaanduiding; * H226 "Ontvlambare vloeistof en damp". Veiligheidsvoorschriften; * P102 "Buiten het bereik van kinderen houden". * P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken". * P501 "Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving". * Veiligheidsinformatie: buiten bereik van kinderen houden tenzij onder toezicht van een volwassenen en vermijd contact met de ogen. Eerste hulp maatregelen na oogcontact: uit voorzorg de ogen met water spoelen. Zorg ervoor dat de producten uit de buurt van warmte, hete oppervlakken, vonken en open vuur blijven.*

  Artikelnummer:  1400546
  Verpakt per:  Omdoos
  Prijs per: Spuitbus/1 Stuk

  Besteladvies: Omdoos 12 Spuitbus/1 Stuk

  € 9,33 excl. BTW

  Op voorraad

  Levertijd: 1-3 werkdagen
  Aantal
 • * Waterloos gebruik, geen spoelen vereist. * Bespaart tijd en kosten in het gebruik van zeep, water en papieren handdoeken. * Vocht inbrengende, heldere gel bevat conditioners die uitdroging helpen voorkomen. * Geschikt voor dagelijks gebruik. * Verzachtend, speciaal ontwikkeld voor hand en huid. * Aangename geur. * Gevarenaanduiding; * H226 "Ontvlambare vloeistof en damp". * Veiligheidsvoorschriften; * P102 "Buiten het bereik van kinderen houden". * P210 "Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken". * P501 "Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving". * Veiligheidsinformatie: buiten bereik van kinderen houden tenzij onder toezicht van een volwassenen en vermijd contact met de ogen. Eerste hulp maatregelen na oogcontact: uit voorzorg de ogen met water spoelen. Zorg ervoor dat de producten uit de buurt van warmte, hete oppervlakken, vonken en open vuur blijven.*

  Artikelnummer:  1400548
  Verpakt per:  Fles
  Prijs per: Fles/1 Stuk

  Besteladvies: Fles 1 Fles/1 Stuk

  € 2,04 excl. BTW

  Op voorraad

  Levertijd: 1-3 werkdagen
  Aantal
 • * Deze hygiënische vloeistof bevat vocht inbrengende bestandsdelen om de huid te verzorgen en te beschermen. * De formule is kleurstofvrij en geschikt voor een gevoelige huid. * Waterloos gebruik, geen spoelen vereist. * Bespaart tijd en kosten in het gebruik van zeep, water en papieren handdoeken. * Snel drogende, heldere vloeistof. * Geschikt voor dagelijks gebruik, droogt de huid niet uit. * Verzachtend, speciaal ontwikkeld voor hand en huid. *Aangename geur. * Gevarenaanduiding; * H226 "Ontvlambare vloeistof en damp". * H319 "Veroorzaakt ernstige oogirritatie". Veiligheidsvoorschriften; * "P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken". * P240 "Container en ontvangende apparatuur aarden en binden". * P264 "Was uw handen, onderarmen en gezicht grondig na gebruik". * P280 "Draag oogbescherming, gelaatsbescherming". * P303+P361+P353 - INDIEN OP DE HUID (of haar): Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen of afdouchen". * P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Verwijder contactlenzen, indien aanwezig en gemakkelijk te doen. Blijf spoelen". * P337+P313 - Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen". * P501 - Inhoud en verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval, in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en / of internationale regelgeving. * Veiligheidsinformatie: bij contact met de ogen voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen en indien mogelijk blijven spoelen.Indien nodig een arts raadplegen. Na inslikken: bij onwel voelen een antigifcentrum of arts raadplegen.*

  Artikelnummer:  1400550
  Verpakt per:  Spuitbus
  Prijs per: Spuitbus/1 Stuk

  Besteladvies: Spuitbus 1 Spuitbus/1 Stuk

  € 5,43 excl. BTW

  Op voorraad

  Levertijd: 1-3 werkdagen
  Aantal
 • * Tifon Hand Sanitizer. * Gevarenaanduidingen (CLP): * H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp. * Veiligheidsaanbevelingen (CLP): * P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. Niet roken. * P233 - In goed gesloten verpakking bewaren. * P240 - Opslag- en opvangreservoir aarden. * P241 - Explosieveilige elektrische gebruiken. * P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. * P303+P361+P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken, huid met water afspoelen/afdouchen. * P370+P378 - In geval van brand: blussen met ander blusmiddel dan water. * P403+P235 - Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. * P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar Inzamelpunt.*

  Artikelnummer:  1400571
  Verpakt per:  Omdoos
  Prijs per: Stuk

  Besteladvies: Omdoos 6 Stuk

  € 13,35 excl. BTW

  Op voorraad

  Levertijd: 1-3 werkdagen
  Aantal
 • * Waterloos gebruik, geen spoelen vereist. * Bespaart tijd en kosten in het gebruik van zeep, water en papieren handdoeken. * Vocht inbrengende, heldere gel bevat conditioners die uitdroging helpen voorkomen. * Geschikt voor dagelijks gebruik. * Verzachtend, speciaal ontwikkeld voor hand en huid. * Aangename geur. * Gevarenaanduiding; * H226 "Ontvlambare vloeistof en damp". * Veiligheidsvoorschriften; * P102 "Buiten het bereik van kinderen houden". * P210 "Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken". * P501 "Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving". * Veiligheidsinformatie: buiten bereik van kinderen houden tenzij onder toezicht van een volwassenen en vermijd contact met de ogen. Eerste hulp maatregelen na oogcontact: uit voorzorg de ogen met water spoelen. Zorg ervoor dat de producten uit de buurt van warmte, hete oppervlakken, vonken en open vuur blijven.*

  Artikelnummer:  1403747
  Verpakt per:  Blik
  Prijs per: Blik/1 Stuk

  Besteladvies: Blik 1 Blik/1 Stuk

  Geen voorraad

  Levertijd: Onbekend
  Aantal
 • * Deze hygiënische vloeistof bevat vocht inbrengende bestandsdelen om de huid te verzorgen en te beschermen. * De formule is kleurstofvrij en geschikt voor een gevoelige huid. * Waterloos gebruik, geen spoelen vereist. * Bespaart tijd en kosten in het gebruik van zeep, water en papieren handdoeken. * Snel drogende, heldere vloeistof. * Geschikt voor dagelijks gebruik, droogt de huid niet uit. * Verzachtend, speciaal ontwikkeld voor hand en huid. *Aangename geur. * Gevarenaanduiding; * H226 "ontvlambare vloeistof en damp". * H319 "Veroorzaakt ernstige oogirritatie". * Veiligheidsvoorschriften; * P312 "Bij onwel voelen arts, een ANTIGIFCENTRUM raadplegen". * P337+P313 "Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen". * P271 "Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken". * P304+P340 "NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen". * P280 "Oogbescherming/gelaatsbescherming dragen". * P241 "Explosieveilige ventilatieapparatuur gebruiken". * P201 "Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen". * P305+P351+P338 "BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen". * P403+P235 "Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren". * P501 "Inhoud en verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving". * Veiligheidsinformatie: bij contact met de ogen voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen en indien mogelijk blijven spoelen.Indien nodig een arts raadplegen. Na inslikken: bij onwel voelen een antigifcentrum of arts raadplegen.*

  Artikelnummer:  1403748
  Verpakt per:  Spuitbus
  Prijs per: Spuitbus/1 Stuk

  Besteladvies: Spuitbus 1 Spuitbus/1 Stuk

  Geen voorraad

  Levertijd: Onbekend
  Aantal
 • * Dispenser zuil no touch sensor vloeistof 150cm zwart. *Dit product is enkel voor beroeps en bedrijfsmatig gebruik.*

  Artikelnummer:  1403750
  Verpakt per:  Dispenser
  Prijs per: Dispenser/1 Stuk

  Besteladvies: Dispenser 1 Dispenser/1 Stuk

  Geen voorraad

  Levertijd: Onbekend
  Aantal
 • * Deze hygiënische vloeistof bevat vocht inbrengende bestandsdelen om de huid te verzorgen en te beschermen. * De formule is kleurstofvrij en geschikt voor een gevoelige huid. * Waterloos gebruik, geen spoelen vereist. * Bespaart tijd en kosten in het gebruik van zeep, water en papieren handdoeken. * Snel drogende, heldere vloeistof. * Geschikt voor dagelijks gebruik, droogt de huid niet uit. * Verzachtend, speciaal ontwikkeld voor hand en huid. *Aangename geur. * Gevarenaanduiding; * H226 "Ontvlambare vloeistof en damp". * H319 "Veroorzaakt ernstige oogirritatie". * Veiligheidsvoorschriften; * P312 "Bij onwel voelen arts, een ANTIGIFCENTRUM raadplegen". P337+P313 "Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen". * P271 "Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken". * P304+P340 "NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen". * P280 "Oogbescherming/gelaatsbescherming dragen". * P241 "Explosieveilige ventilatieapparatuur gebruiken". * P201 "Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen". * P305+P351+P338 "BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen". * P403+P235 "Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren". * P501 "Inhoud en verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving". * Veiligheidsinformatie: bij contact met de ogen voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen en indien mogelijk blijven spoelen. Indien nodig een arts raadplegen. Na inslikken: bij onwel voelen een antigifcentrum of arts raadplegen.*

  Artikelnummer:  1403751
  Verpakt per:  Blik
  Prijs per: Blik/1 Stuk

  Besteladvies: Blik 1 Blik/1 Stuk

  Geen voorraad

  Levertijd: Onbekend
  Aantal
 • "* Waterloos gebruik, geen spoelen vereist. * Bespaart tijd en kosten in het gebruik van zeep, water en papieren handdoeken. * Vocht inbrengende, heldere gel bevat conditioners die uitdroging helpen voorkomen. * Geschikt voor dagelijks gebruik. * Verzachtend, speciaal ontwikkeld voor hand en huid. * Aangename geur. * Gevarenaanduiding; * H226 ""Ontvlambare vloeistof en damp"". * Veiligheidsvoorschrift; * P102 ""Buiten bereik van kinderen houden"". * P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken"". * P501 ""- Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving"". * Eerste hulp maatregelen na oogcontact: uit voorzorg de ogen met water spoelen. "*

  Artikelnummer:  1386619
  Verpakt per:  Fles
  Prijs per: Fles/500 Milliliter

  Besteladvies: Fles 1 Fles/500 Milliliter

  € 8,13 excl. BTW

  Op voorraad

  Levertijd: 1-3 werkdagen
  Aantal
 • * RVS zuil met dispenser. * Met een "no touch" sensor. * Bij te vullen met o.a. desinfectie vloeistof 1387497 (500ml). * Met adapter voor de "no touch" sensor. * Hij werkt ook op 6AA baterijen, deze zijn echter niet meegeleverd. * Spray in 3 standen in te stellen. * Met extra zware voet van Ø32cm. * Hoogte 136cm. * Breedte 17,5cm. * Reservoir 1200ml wat goed is voor gem. 3000 spray momenten. * Er zit een klein lekbakje onder. * Wordt geleverd zonder vloeistof. * Uiterlijk van de ''voet'' kan afwijken.*

  Artikelnummer:  1388289
  Verpakt per:  Stuk
  Prijs per: Stuk

  Besteladvies: Stuk

  € 99,00 excl. BTW

  Op voorraad

  Levertijd: 1-3 werkdagen
  Aantal
 • * Geef bezoekers en personeel van uw organisatie de mogelijkheid om handen te desinfecteren. * Ophangbaar op iedere gewenste plek. * Touch-free bediening. * Inclusief batterijen en montage materiaal. * Navulbaar. * Inhoud reservoir: 1L. * Geschikt voor handgel. * Veiligheidsinformatie: enkel voor uitwendig gebruik. * Buiten bereik van kinderen houden tenzij onder toezicht van een volwassene. * Vermijd contact met de ogen.*

  Artikelnummer:  1391814
  Verpakt per:  Doos
  Prijs per: Doos/1 Stuk

  Besteladvies: Doos 1 Doos/1 Stuk

  € 46,25 excl. BTW

  Op voorraad

  Levertijd: 1-3 werkdagen
  Aantal
 • * Vloerstandaard voor de IntelliCare-dispenser. * Complete set met standaard, dispenser én driptray. * Door de zeepdispenser in de standaard te plaatsen is het niet alleen mogelijk om makkelijk uw dispenser van lokatie te wijzgen, maar u maakt de wasbeurten van uw medewerkers, klanten en gasten een stuk makkelijker en hygiënischer. * De dispenser is makkelijk te bevestigen en vervolgens in hoogte versteld worden. * Strak vormgegeven zeepdispenserstandaard. * Op 2 verschillende hoogtes in te stellen. * Zeepdispensers met automatische en handmatige uitgave. * Voor een gezonde en hygiënische sanitaire ruimte. * Makkelijk te verplaatsen. * Breedte 42cm. * Lengte 42cm. * Hoogte 151cm. * De vulling is bestelnummer 1391832.*

  Artikelnummer:  1391831
  Verpakt per:  Doos
  Prijs per: Doos

  Besteladvies: Doos

  € 54,60 excl. BTW

  Op voorraad

  Levertijd: 1-3 werkdagen
  Aantal